User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_72

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_72 [2020/03/14 19:04]
signumbelli1914 [IR 72 - pluk (I., III. a IV. prapor)]
bojova_cesta_ir_72 [2020/05/07 08:56] (current)
signumbelli1914 [IR 72 - pluk (I., III. a IV. prapor)]
Line 1: Line 1:
 ====== IR 72 - pluk (I., III. a IV. prapor) ====== ====== IR 72 - pluk (I., III. a IV. prapor) ======
 +=== 1914 ===
 +(14. pěší divize, ruská fronta)
 +== 23.-25.8. bitva u Kraśniku ==
 +== 26.8-9.9. bitva pod Lublinem ==
 +  * Dombicov/​Dembic,​ Polychna
 +== 11.-25.9. ústup na Białou ==
 +== 6.-8.10. boje u soutoku Visly a Sanu ==
 +  * Zbydniów
 +== 22.-26.10. bitva u Ivanogorodu ==
 +== 27.-31.10. ústup na Opatówku ==
 +== 31.10.-2.11. ústupové boje na Opatówce ==
 +== 16.-25.11. boje u Krakova ==
 +  * Jangrod
 +== 15.-18.12. pronásledování ruských sil po bitvě u Limanowe (severní břeh Visly) ==
 +== 19.-31.12. boje na Nidě ==
  
-1914: +=== 1915 === 
-  ​* ​6.9.: Dombicov/​Dembic +== leden-únor statické pozice na Nidě == 
-  ​* ​9.9.: Polychna +(4.-10.3. přesun do Karpat) 
-  ​* ​7.-8.10.: Zbydniów +== 27.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech == 
-  * 17.-28.11.: Jangrod+== 20.3.-6.4. Velikonoční ofenziva v Karpatech == 
 +== duben pokračující boje v Karpatech == 
 +== 2.-8.5. postup po průlomu u Gorlic == 
 +== 9.-10.5. bitva u Sanoku == 
 +== 11.-12.5. pronásledování == 
 +== 15.5.-4.6. boje u Przemyślu == 
 +== 16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa == 
 +== 23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky == 
 +== 29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě == 
 +== 2.-5.7. pronásledování na Zlotou Lipu == 
 +== 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči == 
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu == 
 +== 13.-14.9. boje u Ditkovic == 
 +== 25.9. boje u Gontovy a Mszaniece == 
 +== od října statické pozice severně od Tarnopolu == 
 + 
 +=== 1916 === 
 +== 28.7.-3.8. bitva u Brodů == 
 +== 4.-8.8. bitva u Zalośce == 
 +== 9.-13.8. boje na Serethu (boj u Neterpince, 11.8.) == 
 +== 13.-27.8. boje ve východní Haliči == 
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva == 
 +(konec října přesun na Soču, italská fronta) 
 +== od listopadu statické boje na Soči == 
 + 
 +=== 1917 === 
 +== 12.4. boj u Vrtojby == 
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči == 
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči == 
 +== 24.-27.10. postup po průlomu u Caporetta == 
 +== 28.10.-1.11. postup na Tagliamento == 
 +== 5.-6.11. překročení Tagliamenta == 
 +== 8.11. obsazení Cessalta == 
 + 
 +=== 1918 === 
 +== 15.-25.6. bitva na Piavě == 
 +== 24.6.-5.7. boje o ostrovy v ústí Piavy == 
 +== 30.-31.10. ústup za Livenzu == 
 +== 1.-2.11. ústup za Tagliamento == 
 +== 3.-4.11. závěrečné boje v Itálii ==
  
 ====== IR 72 - odloučený prapor (II. prapor) ====== ====== IR 72 - odloučený prapor (II. prapor) ======
-1914: +(14. horská brigáda, srbská fronta) 
-  * 18.8.: Grabovac + 
-  * 20.8.: ​Prčaja Glava +=== 1914 === 
-  * 2.9.: Grahovo +== od srpna obrana Kotoru, bez větších akcí == 
-  * 5.-9.9.: Pavlov +  * Grabovac (18.8.), Prčaja Glava (20.8.), Grahovo (2.9.
-  * 15.-17.9.: Kostajnik +== 6.9.-4.10. bitva na Drině == 
-  * 22.-23.9.: Jagodna +  * Pavlov (5.-9.9.), Kostajnik (15.-17.9.), Jogodnja (22.-23.9.), Turski grob (2.10.
-  * 2.10.: Turski Grob+(od října v Kombinované divizi Goiginger) 
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo == 
 +== 16.-25.11. bitva na Kolubaře == 
 +== 29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země == 
 + 
 +=== 1915 === 
 +== leden-květen nečinná fronta na Sávě == 
 +(od května nezávislá brigáda, přesun na sočskou frontu, italské bojiště) 
 +== 23.6.-7.7. první bitva na Soči == 
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči == 
 +== 18.10.-4.11. třetí bitva na Soči == 
 +== 10.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči == 
 +(v prosinci přesun do Kotoru, zde v 47. divizi, balkánské bojiště) 
 + 
 +=== 1916 === 
 +== leden-březen dobytí Černé Hory a severní Albánie == 
 +== od dubna statická fronta v Albánii jižně od Durazza == 
 +(v létě přímo pod 47. divizí) 
 + 
 +=== 1917 === 
 +== statická fronta v Albánii == 
 + 
 +(od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_112|112. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_72.1584209075.txt.gz · Last modified: 2020/03/14 19:04 by signumbelli1914