User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_71

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_71 [2020/05/03 15:57]
signumbelli1914 [IR 71 - pluk (I., II., III. a IV. prapor)]
bojova_cesta_ir_71 [2020/05/03 17:17] (current)
signumbelli1914
Line 61: Line 61:
 == 1.-2.11. ústup za Tagliamento == == 1.-2.11. ústup za Tagliamento ==
 == 3.-4.11. závěrečné boje v Itálii == == 3.-4.11. závěrečné boje v Itálii ==
 +
 +
 ====== IR 71 - odloučený prapor (V. prapor) ====== ====== IR 71 - odloučený prapor (V. prapor) ======
 (vznikl někdy na počátku roku 1916, do srpna součástí pluku, od září ve 144. brigádě, rumunské bojiště) (vznikl někdy na počátku roku 1916, do srpna součástí pluku, od září ve 144. brigádě, rumunské bojiště)
bojova_cesta_ir_71.txt · Last modified: 2020/05/03 17:17 by signumbelli1914