User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_71

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_71 [2020/03/14 19:04]
signumbelli1914
bojova_cesta_ir_71 [2020/05/03 17:17] (current)
signumbelli1914
Line 2: Line 2:
  
 [[http://​ee.valka.cz/​doc/​pdf/​183.pdf|Ukázkové zpracování seznamu ztrát]] (od počátku války do dubna 1915) [[http://​ee.valka.cz/​doc/​pdf/​183.pdf|Ukázkové zpracování seznamu ztrát]] (od počátku války do dubna 1915)
 +
 +=== 1914 ===
 +(14. pěší divize, ruská fronta)
 +== 23.-25.8. bitva u Kraśniku ==
 +== 26.8-9.9. bitva pod Lublinem ==
 +== 11.-25.9. ústup na Białou ==
 +== 6.-8.10. boje u soutoku Visly a Sanu ==
 +== 22.-26.10. bitva u Ivanogorodu ==
 +== 27.-31.10. ústup na Opatówku ==
 +== 31.10.-2.11. ústupové boje na Opatówce ==
 +== 26.-25.11. boje u Krakova ==
 +== 15.-18.12. pronásledování ruských sil po bitvě u Limanowe (severní břeh Visly) ==
 +== 19.-31.12. boje na Nidě ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== leden-únor statické pozice na Nidě ==
 +(4.-10.3. přesun do Karpat)
 +== 27.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech ==
 +== 20.3.-6.4. Velikonoční ofenziva v Karpatech ==
 +== duben pokračující boje v Karpatech ==
 +== 2.-8.5. postup po průlomu u Gorlic ==
 +== 9.-10.5. bitva u Sanoku ==
 +== 11.-12.5. pronásledování ==
 +== 15.5.-4.6. boje u Przemyślu ==
 +== 16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa ==
 +== 23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky ==
 +== 29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě ==
 +== 2.-5.7. pronásledování na Zlotou Lipu ==
 +== 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu ==
 +== 13.-14.9. boje u Ditkovic ==
 +== 25.9. boje u Gontovy a Mszaniece ==
 +== od října statické pozice severně od Tarnopolu ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== 28.7.-3.8. bitva u Brodů ==
 +== 4.-8.8. bitva u Zalośce ==
 +== 9.-13.8. boje na Serethu (boj u Neterpince, 11.8.) ==
 +== 13.-27.8. boje ve východní Haliči ==
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva ==
 +(konec října přesun na Soču, italská fronta)
 +== od listopadu statické boje na Soči ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== 12.4. boj u Vrtojby ==
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči ==
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 +== 24.-27.10. postup po průlomu u Caporetta ==
 +== 28.10.-1.11. postup na Tagliamento ==
 +== 5.-6.11. překročení Tagliamenta ==
 +== 8.11. obsazení Cessalta ==
 +(od konce roku 1917 III. prapor součástí nového [[bojova_cesta_ir_112|112. pěšího pluku]])
 +
 +=== 1918 ===
 +== 15.-25.6. bitva na Piavě ==
 +== 24.6.-5.7. boje o ostrovy v ústí Piavy ==
 +== 30.-31.10. ústup za Livenzu ==
 +== 1.-2.11. ústup za Tagliamento ==
 +== 3.-4.11. závěrečné boje v Itálii ==
 +
 +
 +====== IR 71 - odloučený prapor (V. prapor) ======
 +(vznikl někdy na počátku roku 1916, do srpna součástí pluku, od září ve 144. brigádě, rumunské bojiště)
 +
 +=== 1916 ===
 +(od října brigáda v rámci německé 301. pěší divize)
 +
 +=== 1917 ===
 +(od února v 7. jezdecké divizi)
 +
 +(od léta v 92. pěší divizi)
 +
 +(od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_112|112. pěšího pluku]])
 +
bojova_cesta_ir_71.1584209082.txt.gz · Last modified: 2020/03/14 19:04 by signumbelli1914