User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_65

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_65 [2020/04/30 09:49]
signumbelli1914
bojova_cesta_ir_65 [2020/05/01 11:49] (current)
signumbelli1914
Line 3: Line 3:
 === 1914 === === 1914 ===
 (15. pěší divize, ruská fronta) (15. pěší divize, ruská fronta)
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 6.-11.9. bitva u Ravy Ruské ==
 +== 12.-25.9. ústup za Biłou ==
 +== 4.-11.10. postup zpět na San ==
 +== 14.-23.10. boje na Sanu ==
 +== 16.-30.11. boje u Krakova ==
 +== 1.-13.12. bitva u Limanowe ==
 +== 25.-31.12. boje na Białe ==
  
 === 1915 === === 1915 ===
 +== 18.2. boje západně od Tarnova ==
 +(na přelomu února a března přesun do Karpat)
 +== 6.-10.3. a 17.-18.3. boje u Otynie ==
 +== 2.-8.5. boje u Osmolody ==
 +== 9.-20.5. ruská protiofenziva na Dněstru ==
 +== 13.-20.5. boje u Kolomey ==
 +== 5.6.-19.7. vytlačení ruských jednotek z jižního břehu Dněstru ==
 +== 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu ==
 +== 12.10. boje na Strypě ==
 +== 8.11. boj u Pomorce ==
  
 === 1916 === === 1916 ===
 +== 27.12.-26.1. Novoroční bitva ==
 +== 13.4. boj u Beremian ==
 +== polovina května boje na dolní Strypě ==
 +== 6.-16.6. Brusilovova ofenziva ve východní Haliči ==
 +== 28.-30.6. boje u Piotrowa ==
 +== 4.-10.7. boje u Barysze ==
 +== 28.7.-3.8. bitva na Dněstru ==
 +== 8.-11.8. boje na Zloté Lipě ==
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva ==
  
 === 1917 === === 1917 ===
 +== od počátku roku statické pozice u Stanislavova == 
 +== 6.-16.7. bitva u Stanislavova-Kaluže (Kerenského ofenziva) == 
 +(v červenci přesun do Transylvánie, rumunská fronta) 
 +== počátek srpna postup severovýchodně od Belboru == 
 +== do jara statické pozice ==
 (od konce roku 1917 III. a IV. prapor součástí nového [[bojova_cesta_ir_134|134. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 III. a IV. prapor součástí nového [[bojova_cesta_ir_134|134. pěšího pluku]])
  
 === 1918 === === 1918 ===
 +== duben-květen okupace Doněcké oblasti Ukrajiny == 
 +== od května okupační síly na Ukrajině == 
 +(na přelomu října a listopadu přesun na Balkánskou frontu, nestihla už dojet)
bojova_cesta_ir_65.txt · Last modified: 2020/05/01 11:49 by signumbelli1914