User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_42

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_42 [2020/03/19 13:57]
signumbelli1914 [IR 42 - pluk (I., II. a III. prapor)]
bojova_cesta_ir_42 [2020/03/22 19:31]
signumbelli1914
Line 57: Line 57:
 ====== IR 42 - odloučený prapor (IV. prapor) ====== ====== IR 42 - odloučený prapor (IV. prapor) ======
 (3. horská brigáda, srbské bojiště) (3. horská brigáda, srbské bojiště)
 +
 +=== 1914 ===
 +== 14.-17.8. ofenziva proti Černé Hoře ==
 +== 18.8.-2.9. vyčištění Herecgoviny ==
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině ==
 +(od října v 50. divizi)
 +== v říjnu boje v Bosně ==
 +== 18.-30.10. bitva na Romanja Planině ==
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu ==
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== leden-duben nečinná fronta na Sávě ==
 +(od jara 6. horská brigáda, od května v 57. divizi)
 +(15.-21.5. přesun sočskou frontu, italské bojiště)
 +== 23.5.-22.6. první boje u moře ==
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči ==
 +(září přesun do Syrmie, balkánské bojiště)
 +== 29.9.-5.10. příprava na překročení Dunaje a Sávy ==
 +== 6.-11.10. dobytí Bělehradu ==
 +== 12.-17.10. boje jižně od Bělehradu ==
 +== 18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska ==
 +== 6.-24.11. boje jižně od Moravy ==
 +== konce prosince zahájení tažení proti Černé Hoře ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== leden dobytí Černé Hory ==
 +(únor přesun do Tyrolska, italské bojiště)
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone ==
 +== 27.5.-17.6. bitva u Asiago-Arsiero ==
 +(od června v 59. divizi)
 +
 +(na konci června přesun do východní Haliče)
 +== 3.-4.7. v záloze u Delatynu ==
 +== 4.-6.7. druhá fáze bitvy u Kolomeje ==
 +== 28.7.-8.8. boje v Karpatech ==
 +== 7.-12.8. boje u Stanislavova ==
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva ==
 +== 5.-6.11. boje u Kirlibaby ==
 +== 28.11. boj mezi Botosul a Capul ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== v zimě lokální boje u Kirlibaby ==
 +== 24.-30.7. postup do Moldávie ==
 +== konec července - polovina srpna postup do Bukoviny ==
 +== 14.-18.8. útoky přes hranice Bukoviny ==
 +== druhá polovina srpna a počátek října boje u výšiny Ciota ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_137|137. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_137|137. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_42.txt · Last modified: 2020/03/22 19:31 by signumbelli1914