User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_42

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
bojova_cesta_ir_42 [2020/03/19 13:57]
signumbelli1914 [IR 42 - pluk (I., II. a III. prapor)]
bojova_cesta_ir_42 [2020/03/22 17:28]
signumbelli1914 [IR 42 - odloučený prapor (IV. prapor)]
Line 57: Line 57:
 ====== IR 42 - odloučený prapor (IV. prapor) ====== ====== IR 42 - odloučený prapor (IV. prapor) ======
 (3. horská brigáda, srbské bojiště) (3. horská brigáda, srbské bojiště)
 +
 +=== 1914 ===
 +== 14.-17.8. ofenziva proti Černé Hoře ==
 +== 18.8.-2.9. vyčištění Herecgoviny ==
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině ==
 +(od října v 50. divizi)
 +== v říjnu boje v Bosně ==
 +== 18.-30.10. bitva na Romanja Planině ==
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu ==
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== leden-duben nečinná fronta na Sávě ==
 +(od jara 6. horská brigáda, od května v 57. divizi)
 +(15.-21.5. přesun sočskou frontu, italské bojiště)
 +== 23.5.-22.6. první boje u moře ==
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči ==
 +(září přesun do Syrmie, balkánské bojiště)
 +== 29.9.-5.10. příprava na překročení Dunaje a Sávy ==
 +== 6.-11.10. dobytí Bělehradu ==
 +== 12.-17.10. boje jižně od Bělehradu ==
 +== 18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska ==
 +== 6.-24.11. boje jižně od Moravy ==
 +== konce prosince zahájení tažení proti Černé Hoře ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== leden dobytí Černé Hory ==
 +(únor přesun do Tyrolska, italské bojiště)
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone ==
 +== 27.5.-17.6. bitva u Asiago-Arsiero ==
 +(od června v 59. divizi)
 +(na konci června přesun do východní Haliče)
 +== 3.-4.7. v záloze u Delatynu ==
 +== 4.-6.7. druhá fáze bitvy u Kolomeje ==
 +== 28.7.-8.8. boje v Karpatech ==
 +== 7.-12.8. boje u Stanislavova ==
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva ==
 +== 5.-6.11. boje u Kirlibaby ==
 +== 28.11. boj mezi Botosul a Capul ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== v zimě lokální boje u Kirlibaby ==
 +== 24.-30.7. postup do Moldávie ==
 +== konec července - polovina srpna postup do Bukoviny ==
 +== 14.-18.8. útoky přes hranice Bukoviny ==
 +== druhá polovina srpna a počátek října boje u výšiny Ciota ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_137|137. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_137|137. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_42.txt · Last modified: 2020/03/22 19:31 by signumbelli1914