User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_21

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_21 [2020/03/22 19:56]
signumbelli1914 [IR 21 - odloučený prapor (I. prapor)]
bojova_cesta_ir_21 [2020/03/25 17:25] (current)
signumbelli1914 [IR 21 - odloučený prapor (I. prapor)]
Line 100: Line 100:
 == 30.7. boj jižně od Lipy == == 30.7. boj jižně od Lipy ==
 == srpen-září statická fronta u Brodů == == srpen-září statická fronta u Brodů ==
-(od září 10. horská brigáda, od října v 73. divizi, rumunské bojiště)+(od září 10. horská brigáda, od října v nové 73. divizi, rumunské bojiště)
 == 23.10.-25.11. boje podél řeky Alt == == 23.10.-25.11. boje podél řeky Alt ==
 == 1.-6.12. postup do Malého Valašska == == 1.-6.12. postup do Malého Valašska ==
bojova_cesta_ir_21.txt · Last modified: 2020/03/25 17:25 by signumbelli1914