User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_18

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_ir_18 [2020/03/18 19:44]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_ir_18 [2020/03/18 19:47] (current)
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== IR 18 ====== ====== IR 18 ======
  
-Plukovní dějiny: +Plukovní dějiny: [[https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788087919095|Východočeši pod císařským praporem]]
  
 (Jinak prakticky do konce roku 1917 společně s [[bojova_cesta_ir_98|IR 98]], pak 30. pěší divize.) (Jinak prakticky do konce roku 1917 společně s [[bojova_cesta_ir_98|IR 98]], pak 30. pěší divize.)
bojova_cesta_ir_18.txt · Last modified: 2020/03/18 19:47 by signumbelli1914