User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_136

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_ir_136 [2020/03/21 16:03] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== IR 136 ======
 +(vznikl při reformě na konci roku 1917 z III/75, IV/75 a I/102; 49. pěší divize, italské válčiště)
  
 +=== 1918 ===
 +== 25.-28.5. útok v Tonalském průsmyku ==
 +== 13.-14.8. boje u vrcholu Persena ==
 +== září boje hlídek u Val di Genova ==
 +(v říjnu u divize vypukla vzpoura)
bojova_cesta_ir_136.txt · Last modified: 2020/03/21 16:03 by signumbelli1914