User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_125

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_ir_125 [2020/05/07 08:41] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== IR 125 ======
 +(vznikl při reformě na konci roku 1917 z [[bojova_cesta_ir_25|IV/25]], II/60 a [[bojova_cesta_ir_67|IV/67]]; 53. pěší divize, italská fronta)
  
 +=== 1918 ===
 +(v dubnu přesun z Transylvánie do Tyrolska, italská fronta)
 +== 24.6.-13.7. italský protiútok na horské frontě ==
 +== 10.8., 19.9., 11., 24. a 25.10. boj u Mt di Val Bella ==
 +== 30.-31.10. krize skupiny Krobatin ==
 +== 1.-2.11. italský průlom na Planině Sedmi obcí ==
 +(většina divize padla 3.-4.11. do italského zajetí)
bojova_cesta_ir_125.txt · Last modified: 2020/05/07 08:41 by signumbelli1914