User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_103

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_ir_103 [2020/05/07 09:04] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== IR 103 ======
 +(vznikl při reformě na konci roku 1917 z I/63, V/63 a [[bojova_cesta_ir_85|III/85]]; 59. pěší divize, italská fronta)
  
 +=== 1918 ===
 +== březen-květen okupace Ukrajiny ==
 +== od května posádkou na Ukrajině ==
 +(od října? v 5. pěší divizi)
 +== 30.-31.10. krize skupiny Krobatin ==
 +== 1.-2.11. italský průlom na Planině Sedmi obcí ==
 +== 3.-4.11. ústup do údolí Fleims ==
bojova_cesta_ir_103.txt · Last modified: 2020/05/07 09:04 by signumbelli1914