User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_102

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_102 [2020/03/21 14:51]
signumbelli1914 [IR 102 - odloučený prapor (I. prapor)]
bojova_cesta_ir_102 [2020/03/22 15:51] (current)
signumbelli1914 [IR 102 - odloučený prapor (I. prapor)]
Line 59: Line 59:
 ====== IR 102 - odloučený prapor (I. prapor) ====== ====== IR 102 - odloučený prapor (I. prapor) ======
 (1. horská brigáda, srbské bojiště) (1. horská brigáda, srbské bojiště)
 +
 +=== 1914 ===
 +== 14.-17.8. menší střety s černohorskými jednotkami ==
 +== 18.-20.8. postup přes bosenské hranice ==
 +== 20.-21.8. boj u Priboje ==
 +(návrat do Bosny a přesun k Drině)
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině ==
 +(přiřazena Kombinované divize Goiginger)
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu ==
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země ==
 +(návrat k 18. pěší divizi)
 +
 +=== 1915 ===
 +(leden-květen nečinná fronta na Sávě)
 +
 +(22. května přesun na sočskou frontu, italské bojiště)
 +== 23.5.-4.6. rozvinutí a první boje u pobřeží ==
 +== 5.-22.6. boje mezi mořem a Plavou ==
 +== 23.6.-7.7. první bitva na Soči ==
 +== 18.10.-4.11. třetí bitva na Soči ==
 +== 10.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči ==
 +
 +=== 1916 ===
 +(13.-23.3. přesun do Tyrolska)
 +== 15.-26.6. boje v údolí Sugany ==
 +== 16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí ==
 +(srpen-květen statická fronta v Tyrolsku)
 +
 +=== 1917 ===
 +== 9.-29.6. bitva u Ortigary ==
 +== 18.9. překvapivý italský útok na Carzano ==
 +== 9.-10.11. boje v údolí Sugany ==
 +== 10.-16.11. boje u Asiaga ==
 +== 22.-24.11. boje u Monte Tondarecar a Monte Badelecche ==
 +== 4.-6.12. dobytí masivu Meletty ==
 +== 23.12. boj na Col del Rosso ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_136|136. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_136|136. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_102.txt · Last modified: 2020/03/22 15:51 by signumbelli1914