User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_100

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_100 [2020/03/21 14:50]
signumbelli1914 [IR 100 - pluk (I., III. a IV. prapor)]
bojova_cesta_ir_100 [2020/03/22 20:15] (current)
signumbelli1914 [IR 100 - odloučený prapor (II. prapor)]
Line 63: Line 63:
 (12. horská brigáda, srbské bojiště) (12. horská brigáda, srbské bojiště)
  
-...+=== 1914 === 
 +(v 48pěší divizi) 
 +== 12.-15.8. překročení Driny == 
 +== 16.-19.8. bitva u Jadaru == 
 +== 20.-21.8. ústup ze Srbska == 
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině == 
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo == 
 +== 16.-25.11. bitva na Kolubaře == 
 +== 29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země == 
 + 
 +=== 1915 === 
 +== leden-květen nečinná fronta na Sávě == 
 +(22. května přesun na sočskou frontu, italské bojiště) 
 +== 23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u pobřeží == 
 +== 23.6.-7.7. první bitva na Soči == 
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči == 
 +(červenec přesun k armádní skupině Rohr) 
 +== srpen boje na korutanské hranici == 
 +== 13.9.-13.10. boje na korutanských hřebenech == 
 +== říjen-únor statická fronta v Korutanech == 
 + 
 +=== 1916 === 
 +(březen přesun do Tyrolska) 
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone == 
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera == 
 +(červen přesun na východní frontu, ruské bojiště) 
 +== 21.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností na Luck == 
 +== 10. a 16.7. akce k odvedení pozornosti u Gubinu == 
 +== 20.-21.7. bitva u Berestečka == 
 +== 22.-28.7. bitva u Brodů == 
 +== 30.7. boj jižně od Lipy == 
 +== srpen-říjen statická fronta u Brodů == 
 +(listopad přesun na sočskou frontu, italské válčiště) 
 + 
 +=== 1917 === 
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči == 
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči == 
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta == 
 +== 28.10.-1.11. postup na Tagliamento == 
 +== 5.-10.11. pronásledování na Piavu == 
 +== polovina listopadu boj na předmostí Zenson ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_120|120. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_120|120. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_100.txt · Last modified: 2020/03/22 20:15 by signumbelli1914