User Tools

Site Tools


bojova_cesta_hir_31

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_hir_31 [2020/05/18 21:03] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== HIR 31 ======
 +(41. honvédská pěší divize, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 6.-11.9. bitva u Ravy Ruské ==
 +== 11.-26.9. ústup na Białou ==
 +== 4.-12.10. postup zpět na San ==
 +== 14.10.-2.11. boje na Sanu ==
 +== 4.11. boj u Nielpekowic ==
 +== 5.-12.11. ústup ke Krakovu ==
 +== 16.-25.11. bitva u Krakova ==
 +== 1.-13.12. bitva u Limanowe ==
 +
 +=== 1915 ===
 +(v únoru přesun do Karpat)
 +== 27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech ==
 +== 20.3.-6.4. Velikonoční bitva v Karpatech ==
 +== 6.-30.4. pokračující boje v Karpatech ==
 +== 9.-10.5. bitva u Sanoku ==
 +(9.-16.5. přesun ke 4. armádě)
 +
 +(16.-25.5. přesun k 1. armádě na severní břeh Visly)
 +== 15.-22.5. bitva u Opatówa ==
 +== 21.-22.5. boje na Tanewu ==
 +== 23.-26.6. příprava k postupu na sever ==
 +== 26.-28.6. postup na Tomaszów ==
 +== 1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku ==
 +== 15.7.-1.8. postup na Lublin ==
 +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem ==
 +== 5.-8.8. boje u Lubartowa ==
 +== 8.-11.8. boje kolem pozice u Ostrówa ==
 +== 12.-23.8. postup na Brest Litevský ==
 +== 24.-26.8. obsazení Brestu Litevského ==
 +== na začátku září v záloze, v polovině měsíce návrat na frontu na Volyni ==
 +== 13.-24.9. ruský protiútok u Lucku ==
 +== 23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno ==
 +== 29.9.-2.10. vytvoření permanentních pozic jižně od Pripjati ==
 +== 5. a 8.10. boj u Berestiany ==
 +== 16.10.-14.11. boje u Czartorijsku ==
 +== od listopadu statické pozice na Volyni ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== 4.-15.6. Brusilovova ofenziva (hlavní úder na Volyni) ==
 +== 10.-15.6. boje na Styru ==
 +== 16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností ==
 +== 6.-9.7. ústup za Stochod ==
 +== 10.-15.7. boje na Stochodu ==
 +== 28.7.-12.8. bitva u Kovelu ==
 +== od srpna statické pozice u Kovelu ==
 +(v prosinci přesun na Soču, italská fronta)
 +
 +=== 1917 ===
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči ==
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 +== 28.10.-1.11. postup na Tagliamento ==
 +== 5.-10.11. pronásledování na Piavu ==
 +== 13.-17.11. boje na Piavě ==
 +== 9. a 18.12. boje na Capo Sile ==
 +
 +=== 1918 ===
 +== 15.-25.6. bitva na Piavě ==
 +== srpen boje u Nervesy ==
 +== 24.-29.10. italský postup přes Piavu ==
 +== 30.-31.10. ústup za Livenzu ==
 +== 1.-2.11. ústup za Tagliamento ==
 +== 3.-4.11. poslední ústupové boje v týlu 6. armády ==
bojova_cesta_hir_31.txt · Last modified: 2020/05/18 21:03 by signumbelli1914