User Tools

Site Tools


bojova_cesta_hir_15

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_hir_15 [2020/05/18 20:37] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== HIR 15 ======
 +(37. honvédská pěší divize, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 23.-25.8. bitva u Kraśniku ==
 +== 26.8.-10.9. boje pod Lublinem ==
 +== 11.-25.9. ústup na Nidu ==
 +== 1.-5.10. postup po severním břehu Visly ==
 +== 6.-8.10. boje na soutoku Sanu a Visly ==
 +== 22.-26.10. bitva u Ivanogorodu ==
 +== 27.-31.10. ústup na Opatówku a Nidu ==
 +== 16.-25.11. boje u Krakówa ==
 +== 15.-18.12. pronásledování po bitvě u Limanowe (severní břeh Visly) ==
 +== 20.-31.12. boje na Nidě ==
 +(na přelomu roku přesun do Karpat)
 +
 +=== 1915 ===
 +== 23.-26.1. první ofenziva v Karpatech ==
 +== 27.1.-5.2. ruská protiofenziva v Karpatech ==
 +== 20.3.-6.4. velikonoční bitva ==
 +== 6.-14.4. boje v karpatském podhůří ==
 +== duben-květen statická fronta v Karpatech ==
 +== 9.-10.5. boje u Sanoku ==
 +(9.-16.5. přesun ke 4. armádě)
 +== 14.-20.5. boje u Jaroslawi ==
 +== 24.5.-4.6. boje u Przemyślu ==
 +== 1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku ==
 +== 19.-28.7. bitva u Chodelu ==
 +== 29.7.-1.8. obsazení Lublina ==
 +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem ==
 +== 5.-8.8. bitva u Lubartówa ==
 +== 8.-11.8. boje v okolí pozic u Ostrówa ==
 +== 12.-23.8. postup na Brest Litevský ==
 +== 24.-26.8. obsazení Brestu Litevského ==
 +(na přelomu srpna a září přesun k 7. armádě na jižní křídlo)
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu ==
 +== 15.-16.9. boje u Dobropole ==
 +(na konci září návrat ke 4. armádě na Volyň)
 +== 7. a 10.10. boj u Karpilovky ==
 +== 16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku ==
 +== od listopadu statické pozice ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== 4.-15.6. Brusilovova ofenziva (hlavní směr útoku na Volyni) ==
 +== 16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností ==
 +== 28.7.-12.8. bitva u Kovelu ==
 +(v září přesun do Transylvánie, rumunské bojiště, brigáda podřízena přímo XXI. sboru)
 +== polovina října - 27.11. boje východní hranici Transylvánie ==
 +
 +=== 1917 ===
 +(v zimě návrat k 37. divizi)
 +== od počátku roku statické pozice v rumunských Karpatech ==
 +(na přelomu července a srpna dočasně v 7. pěší divizi)
 +== 22.-29.7. rusko-rumunská letní ofenziva ==
 +== 8.-13.8. bitva v oblasti Ojtoz ==
 +== 14.-22.8. boje na přístupech do západní Moldávie ==
 +== 17.9. boj mezi údolím Casinu a Susita ==
 +== od září statická fronta ==
 +
 +=== 1918 ===
 +== na konci března vytvoření kordonu na rumunských hranicích ==
 +(v září přesun na západní frontu)
 +== v říjnu budování pozic, ale žádné boje ==
 +(v listopadu návrat do vlasti)
bojova_cesta_hir_15.txt · Last modified: 2020/05/18 20:37 by signumbelli1914