User Tools

Site Tools


bojova_cesta_hir_14

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_hir_14 [2020/05/18 20:36]
signumbelli1914
bojova_cesta_hir_14 [2020/05/18 20:37] (current)
signumbelli1914
Line 51: Line 51:
 (v zimě návrat k 37. divizi) (v zimě návrat k 37. divizi)
 == od počátku roku statické pozice v rumunských Karpatech == == od počátku roku statické pozice v rumunských Karpatech ==
-(na přelomu července a srpna dočasně v 7. pěší divizi) 
-== 22.-29.7. rusko-rumunská letní ofenziva == 
 == 8.-13.8. bitva v oblasti Ojtoz == == 8.-13.8. bitva v oblasti Ojtoz ==
 == 14.-22.8. boje na přístupech do západní Moldávie == == 14.-22.8. boje na přístupech do západní Moldávie ==
bojova_cesta_hir_14.txt · Last modified: 2020/05/18 20:37 by signumbelli1914