User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_fjb_6 [2020/03/25 16:28] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== FJB 6 ======
 +(19. pěší divize, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 6.-11.9. bitva u Ravy ruské ==
 +== 11.-25.9. ústup na Białou ==
 +== 4.-11.10. postup zpět na San ==
 +== 14.-28.10. boje na Sanu ==
 +== 16.-30.11. boje u Krakówa ==
 +== 1.-13.12. postup po severním břehu Visly v rámci limanowské operace ==
 +
 +=== 1915 ===
 +(začátek ledna přesun k Německé Jižní armádě)
 +== 23.1.-5.2. první ofenziva v Karpatech ==
 +== 16.-26.2. boje v Karpatech ==
 +== 27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech ==
 +== 15.-22.5. postup na Perehinsko ==
 +== 10.-20.6. střežení Dněstru mezi Ostrowem a Żurawnem ==
 +== 23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky ==
 +== 29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě ==
 +== 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu ==
 +== 14.9. boje na Strypě ==
 +== říjen-květen statická fronta u Tarnopolu ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== 4.-9.6. Brusilovova ofenziva - boje u Jezerné ==
 +== 4.-8.8. boje u Zalośće ==
 +== 9.-13.9. boje na Serethu ==
 +== 11.-13.8. ústup na Zlatou Lipu ==
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva ==
 +== říjen-červen statická fronta u Tarnopolu ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== 29.6.-2.7. bitva u Zborova ==
 +== 19.-21.7. průlom u Tarnopolu ==
 +== 22.-25.7. pronásledování na Zbrucz ==
 +(v září přesun k 25. pěší divizi)
 +== září-březen statická fronta u Brodů ==
 +
 +=== 1918 ===
 +== od dubna v zázemí ==
 +== od od července na Piavě, italské bojiště ==
 +== 2.8. a 18.9. boje u Bigolina ==
 +== 24.-29.10. italský průlom na Piavě ==
bojova_cesta_fjb_6.txt · Last modified: 2020/03/25 16:28 by signumbelli1914