User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_5

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_fjb_5 [2020/03/24 18:59]
signumbelli1914
bojova_cesta_fjb_5 [2020/03/24 19:05] (current)
signumbelli1914
Line 5: Line 5:
 == 26.8.-10.9. boje pod Lublinem == == 26.8.-10.9. boje pod Lublinem ==
 == 11.-25.9. ústup na Nidu == == 11.-25.9. ústup na Nidu ==
-(od 25.9. v 7. jezdecké divizi, u německé 9. armády v Polsku) +(od 25.9. v 7. jezdecké divizi
-== říjen tažení k Varšavě == +== 27.9.-5.10. postup po severním břehu Visly == 
-== listopad ústup od Varšavy a boje u Czenstochowe == +(12.-14.10. přesun k německé 9. armádě v Polsku) 
-== prosinec pronásledování a boje na Pilici ==+== 22.-26.10. bitva u Ivagorodu == 
 +== 1.-4.11. ústup na Warthu a boje na ní == 
 +== 30.11.-3.12. boje jižně od Lodže == 
 +== 19.-31.12. boje u Tomaszówa == 
  
 === 1915 === === 1915 ===
bojova_cesta_fjb_5.txt · Last modified: 2020/03/24 19:05 by signumbelli1914