User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_25

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_fjb_25 [2020/03/24 20:29]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_fjb_25 [2021/02/06 23:07] (current)
signumbelli1914
Line 7: Line 7:
 == 11.-25.9. ústup na Białou == == 11.-25.9. ústup na Białou ==
 == 4.-11.10. postup zpět na San == == 4.-11.10. postup zpět na San ==
-== 14.-23.10. boje na Sanu ==+== 14.-23.10. boje na Sanu (v jejich rámci od 21.10. dočasně přidělen 13 LITD) ==
 (počátek listopadu přesun do oblasti severně od Krakówa) (počátek listopadu přesun do oblasti severně od Krakówa)
 == 16.-25.11. boje u Krakówa == == 16.-25.11. boje u Krakówa ==
bojova_cesta_fjb_25.1585078146.txt.gz · Last modified: 2020/03/24 20:29 by signumbelli1914