User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_22

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_fjb_22 [2020/03/25 19:34] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== FJB 22 ======
 +(19. pěší divize, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 6.-11.9. bitva u Ravy ruské ==
 +== 11.-25.9. ústup na Białou ==
 +== 4.-11.10. postup zpět na San ==
 +== 14.-28.10. boje na Sanu ==
 +== 16.-30.11. boje u Krakówa ==
 +== 1.-13.12. postup po severním břehu Visly v rámci limanowské operace ==
 +
 +=== 1915 ===
 +(začátek ledna přesun k Německé Jižní armádě)
 +== 23.1.-5.2. první ofenziva v Karpatech ==
 +== 16.-26.2. boje v Karpatech ==
 +== 27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech ==
 +== 15.-22.5. postup na Perehinsko ==
 +== 10.-20.6. střežení Dněstru mezi Ostrowem a Żurawnem ==
 +== 23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky ==
 +== 29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě ==
 +== 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu ==
 +== 14.9. boje na Strypě ==
 +== říjen-březen statická fronta u Tarnopolu ==
 +
 +=== 1916 ===
 +(v polovině března přesun do Tyrolska, italské bojiště; zde v 6. pěší divizi)
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone ==
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera ==
 +== 16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí ==
 +== od srpna statická fronta v Tyrolsku ==
 +
 +=== 1917 ===
 +(od jara 1917 v 57. pěší divizi)
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči ==
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta ==
 +== 28.10.-4.11. postup na Tagliamento ==
 +== 5.-10.11. pronásledování na Piavu ==
 +
 +=== 1918 ===
 +== 15.-25.6. bitva na Piavě ==
 +== 24.6.-5.7. boje na ostrovech v ústí Piavy ==
 +== 24.-29.10. italská ofenziva na Piavě ==
bojova_cesta_fjb_22.txt · Last modified: 2020/03/25 19:34 by signumbelli1914