User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_fjb_2 [2020/03/25 14:48]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_fjb_2 [2020/03/25 14:59] (current)
signumbelli1914
Line 46: Line 46:
  
 === 1916 === === 1916 ===
-(březen přesun do Albániebalkánská fronta) +(březen přesun na Sočuitalská fronta) 
- +== od dubna v záloze == 
-(od podzimu 58. pěší divize, italská fronta)+== 4.-16.8. šestá bitva na Soči == 
 +(od podzimu 58. pěší divizi)
 == 31.10.-4.11. devátá bitva na Soči == == 31.10.-4.11. devátá bitva na Soči ==
 == 14.11. boje u St. Peteru == == 14.11. boje u St. Peteru ==
bojova_cesta_fjb_2.1585144111.txt.gz · Last modified: 2020/03/25 14:48 by signumbelli1914