User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_fjb_1 [2020/03/25 14:16] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== FJB 1 ======
 +(8. pěší divize, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 3.-6.9. ochrana týlu 4. armády ==
 +== 6.-11.9. bitva u Ravy Ruské ==
 +== 11.-26.9. ústup na Białou ==
 +== 4.-11.10. postup zpět na San ==
 +== 14.10.-2.11. boje na Sanu ==
 +== 16.-30.11. boje u Krakówa ==
 +== 1.-13.12. bitva u Limanowe ==
 +== 21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== 7.-11.3. boje u Sękowe ==
 +(přesun do Karpat?)
 +(na počátku května podřízena skupině Ljubićić, 7. armáda)
 +== 9.-20.6. ruská ofenziva na Dněstru ==
 +(od června 6. pěší divize)
 +== 5.6.-19.7. vyhnání ruských sil z jižního břehu Dněstru ==
 +== 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu ==
 +== 22.-27.10. přesun na sočskou frontu, italské bojiště ==
 +== 18.10.-4.11. třetí bitva na Soči ==
 +== 1.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči ==
 +(od prosince v 30. pěší divizi)
 +
 +=== 1916 ===
 +== leden-květen statické pozice na Dněstru ==
 +== 4.-16.6. Brusilovova ofenziva - jižní průlom ==
 +== 21.-24.6. ruský postup Bukovinou ==
 +== 24.6.-6.7 bitva u Kolomeje ==
 +== 21.-27.7. boje mezi Pruthem a Dněstrem ==
 +== 7.-10.8. bitva u Stanislavova ==
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva ==
 +== listopad-červen statická fronta u Delatynu ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== 24.-30.7. postup zpět do Bukoviny ==
 +== 31.7.-5.8. znovudobytí Černovic ==
 +== srpen snaha o postup do Moldávie ==
 +== září-únor statická fronta u Černovic ==
 + 
 +=== 1918 ===
 +== březen-květen obsazování Ukrajiny ==
 +== červen-říjen okupační síly na Ukrajině ==
 +(v říjnu přesun na balkánskou frontu)
 +== říjen-počátek listopadu ústup ze Srbska ==
bojova_cesta_fjb_1.txt · Last modified: 2020/03/25 14:16 by signumbelli1914