User Tools

Site Tools


bojova_cesta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta [2015/09/11 16:34]
signumbelli1914
bojova_cesta [2020/03/27 19:38] (current)
signumbelli1914 [Domobranecké pěší pluky]
Line 1: Line 1:
-====== ​IR 81 ======+====== ​Bojová cesta pluků z Českých zemí ======
  
-[[http://​ee.valka.cz/​pages/​dokument.php?​id=4800|Ukázkové zpracování ​seznamu ​ztrát]] ​(od počátku války do 5.4.1915)+V následujícím ​seznamu ​najdete přehled dat a míst bojů pluků z Českých zemí. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divizeU některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházejícími z plukovních seznamů ztrát. 
 +===== Pěší pluky =====
  
-====== IR 54 ======+  * [[bojova_cesta_ir_1|IR 1]] - Opava 
 +  * [[bojova_cesta_ir_3|IR 3]] - Kroměříž 
 +  * [[bojova_cesta_ir_8|IR 8]] - Brno 
 +  * [[bojova_cesta_ir_11|IR 11]] - Písek 
 +  * [[bojova_cesta_ir_18|IR 18]] - Hradec Králové 
 +  * [[bojova_cesta_ir_21|IR 21]] - Čáslav 
 +  * [[bojova_cesta_ir_28|IR 28]] - Praha 
 +  * [[bojova_cesta_ir_35|IR 35]] - Plzeň 
 +  * [[bojova_cesta_ir_36|IR 36]] - Mladá Boleslav 
 +  * [[bojova_cesta_ir_42|IR 42]] - Terezín 
 +  * [[bojova_cesta_ir_54|IR 54]] - Olomouc 
 +  * [[bojova_cesta_ir_73|IR 73]] - Cheb 
 +  * [[bojova_cesta_ir_74|IR 74]] - Jičín 
 +  * [[bojova_cesta_ir_75|IR 75]] - Jindřichův Hradec 
 +  * [[bojova_cesta_ir_81|IR 81]] - Jihlava 
 +  * [[bojova_cesta_ir_88|IR 88]] - Beroun 
 +  * [[bojova_cesta_ir_91|IR 91]] - České Budějovice 
 +  * [[bojova_cesta_ir_92|IR 92]] - Chomutov 
 +  * [[bojova_cesta_ir_93|IR 93]] - Šumperk 
 +  * [[bojova_cesta_ir_94|IR 94]] - Turnov 
 +  * [[bojova_cesta_ir_98|IR 98]] - Vysoké Mýto 
 +  * [[bojova_cesta_ir_99|IR 99]] - Znojmo 
 +  * [[bojova_cesta_ir_100|IR 100]] - Těšín 
 +  * [[bojova_cesta_ir_102|IR 102]] - Benešov 
 +=== Válečné pluky === 
 +  * [[bojova_cesta_ir_108|IR 108]] - Brno, Jihlava, Znojmo 
 +  * [[bojova_cesta_ir_111|IR 111]] - Písek, Beroun, Plzeň 
 +  * [[bojova_cesta_ir_118|IR 118]] - Hradec Králové, Čáslav, Vysoké Mýto 
 +  * [[bojova_cesta_ir_119|IR 119]] - Olomouc, Kroměříž,​ Šumperk 
 +  * [[bojova_cesta_ir_120|IR 120]] - Těšín, Opava 
 +  * [[bojova_cesta_ir_121|IR 121]] - Turnov, Jičín 
 +  * [[bojova_cesta_ir_136|IR 136]] - Jindřichův Hradec, Benešov 
 +  * [[bojova_cesta_ir_137|IR 137]] - Chomutov, Terezín 
 +====Zeměbranecké pěší (střelecké) pluky =====
  
-1918:+  * ([[bojova_cesta_lir_1|LIR 1]] - Vídeň) 
 +  * [[bojova_cesta_lir_6|LIR 6]] - Cheb 
 +  * [[bojova_cesta_lir_7|LIR 7]] - Plzeň 
 +  * [[bojova_cesta_lir_8|LIR 8]] - Praha 
 +  * [[bojova_cesta_lir_9|LIR 9]] - Litoměřice 
 +  * [[bojova_cesta_lir_10|LIR 10]] - Mladá Boleslav 
 +  * [[bojova_cesta_lir_11|LIR 11]] - Jičín 
 +  * [[bojova_cesta_lir_12|LIR 12]] - Čáslav 
 +  * [[bojova_cesta_lir_13|LIR 13]] - Olomouc 
 +  * [[bojova_cesta_lir_14|LIR 14]] - Brno 
 +  * [[bojova_cesta_lir_15|LIR 15]] - Opava 
 +  * [[bojova_cesta_lir_24|LIR 24]] - Znojmo 
 +  * [[bojova_cesta_lir_25|LIR 25]] - Kroměříž 
 +  * [[bojova_cesta_lir_28|LIR 28]] - Písek 
 +  * [[bojova_cesta_lir_29|LIR 29]] - České Budějovice 
 +  * [[bojova_cesta_lir_30|LIR 30]] - Vysoké Mýto 
 +  * [[bojova_cesta_lir_31|LIR 31]] - Těšín 
 +  * [[bojova_cesta_lir_38|LIR 38]] - Beroun
  
-  * 8-9/1918: Col del Roso, Frenzella Schlucht +===== Domobranecké pěší pluky ===== 
-====== ​LIR 13 ====== +  * [[bojova_cesta_ldstir_6|LdstIR ​6]] - Cheb 
- +  * [[bojova_cesta_ldstir_7|LdstIR 7]] - Plzeň 
- +  * [[bojova_cesta_ldstir_8|LdstIR 8]] Praha 
-====== IR 71 ====== +  * [[bojova_cesta_ldstir_9|LdstIR 9]] Litoměřice 
- +  * [[bojova_cesta_ldstir_10|LdstIR 10]] - Mladá Boleslav 
- +  * [[bojova_cesta_ldstir_11|LdstIR 11]] - Jičín 
-====== IR 72 ====== +  * [[bojova_cesta_ldstir_12|LdstIR 12]] - Čáslav 
-1914: +  * [[bojova_cesta_ldstir_13|LdstIR 13]] Olomouc 
-  * 6.9.: Dombicov/​Dembic +  * [[bojova_cesta_ldstir_14|LdstIR 14]] - Brno 
-  * 9.9.: Polychna +  * [[bojova_cesta_ldstir_15|LdstIR ​15]] Opava 
-  * 7.-8.10.: Zbydniów +  * [[bojova_cesta_ldstir_24|LdstIR 24]] Znojmo 
-  * 17.-28.11.: Jangrod +  * [[bojova_cesta_ldstir_25|LdstIR 25]] - Kroměříž 
- +  * [[bojova_cesta_ldstir_28|LdstIR 28]] - Písek 
-===== odloučený II/72 ===== +  * [[bojova_cesta_ldstir_29|LdstIR 29]] - České Budějovice 
- +  * [[bojova_cesta_ldstir_30|LdstIR 30]] - Vysoké Mýto 
-1914: +  * [[bojova_cesta_ldstir_31|LdstIR 31]] Těšín 
-  * 18.8.: Grabovac +  * [[bojova_cesta_ldstir_409|LdstIR 409]] Čechy (jaká přesně část?) 
-  * 20.8.: Prčaja Glava +===== Prapory polních myslivců ​===== 
-  * 2.9.: Grahovo +  * [[bojova_cesta_fjb_1|FJB 1]] - Litoměřice (severní Čechy); náhradní setnina Terezín 
-  * 5.-9.9.: Pavlov +  * [[bojova_cesta_fjb_2|FJB 2]] - Litoměřice (východní Čechy); náhradní setnina Hradec Králové 
-  * 15.-17.9.: Kostajnik +  * [[bojova_cesta_fjb_5|FJB ​5]] Krakov (střední Morava); náhradní setnina Olomouc 
-  * 22.-23.9.: Jagodna +  * [[bojova_cesta_fjb_6|FJB 6]] Praha (jihozápadní Čechy); náhradní setnina Plzeň 
-  * 2.10.: Turski Grob +  * [[bojova_cesta_fjb_12|FJB 12]] Litoměřice (severní Čechy); náhradní setnina Mladá Boleslav 
-====== LIR 8 ====== +  * [[bojova_cesta_fjb_13|FJB 13]] Krakov (Slezskoseverní Morava); náhradní setnina Krakov 
-  * od počátku 1916: nördlich Hluszka +  * [[bojova_cesta_fjb_17|FJB 17]] - Vídeň ​(jižní Moravaspíše západ); náhradní setnina Brno 
-  * 6/1916: Havrylak, Czortoviec (Tyskzkowce,​ Babin, Dzwiniac) +  * [[bojova_cesta_fjb_22|FJB 22]] Praha (západní Čechy); náhradní setnina Cheb
-  * 7/1916: Chlebyczyn Lesny (Žukov, Obertyn, Targovica, Hostov, Bohorodzyzyn) +  * [[bojova_cesta_fjb_25|FJB 25]] Vídeň ​(jižní Moravaspíše východ); náhradní setnina Brno 
-  * 8-9/1916: Paczykow westl. Stanislau +====== Pluky ze Slovenska ====== 
-  * 10-12/1916: Zagwozd bei Stanislau +Časem ​(snad) zpracujeme podobně; teď jen pár údajů ze seznamů ztrát. 
- +===== Pěší pluky ===== 
-====== LIR 14 ====== +  * [[bojova_cesta_ir_71|IR 71]] 
-1915: +  * [[bojova_cesta_ir_72|IR 72]]
-  * Buczyna, +
-  * Ostrowa, +
-  * Gorlice, Marszowice, Luczyce, Sczepanowice +
-  * Zdynia +
-  * Lubne, Manilova, Za Balanta? +
-  * Dara +
-  * od 29.5.: Berečice +
-  * 5.-10.6.: Kraňkovice +
-  * 8.-20.6.: Dohostany +
-  * 28.-30.6.: Sokolow +
-  * 20.-31.7.: SokalPoturczyca +
-  * od září: Stellung Lomany in D? Zust? +
- +
-1916: +
-  * od počátku: Lomany ​(VolhyniaRussland+
-  * 1.-15.6.: Olyka, Termno?/​Derno?​ bei Luck, Szepiel, Asiczy, Bogoluby, Zapust ​(9 padlých, asi 260 zraněných,​ okolo 2500 nezvěstných+
-  * 16.-30.6.:​Cholopaszcy,​ Wola Ladowska, Lysocha, Zapust ​(46? padlých140 zraněných,​ 326 nezvěstných,​ 2 zajatí+
-  * 7/1916: Lysocha, Wola Ladovskaja ​(1.-15.7.: 37 zraněných, 783 nezvěstných,​ 6 zajatých16.-31.7.: 6 padlých, 41 zraněných, 687 nezvěstných) +
-  * 8.8.: Szclyvow +
-\\ (po 31.7.: 7 padlých, 26 zraněných,​ 293 nezvěstných)+
bojova_cesta.1441982093.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:32 (external edit)