User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta

This is an old revision of the document!


Table of Contents

IR 54

LIR 13

IR 71

IR 72

LIR 8

od počátku 1916: nördlich Hluszka 6/1916: Havrylak, Czortoviec (Tyskzkowce, Babin, Dzwiniac) 7/1916: Chlebyczyn Lesny (Žukov, Obertyn, Targovica, Hostov, Bohorodzyzyn) 8-9/1916: Paczykow westl. Stanislau 10-12/1916: Zagwozd bei Stanislau

bojova_cesta.1441977295.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:32 (external edit)