User Tools

Site Tools


bojova_cesta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta [2020/05/24 20:48]
signumbelli1914 [Domobranecké pěší pluky]
bojova_cesta [2020/09/27 22:00] (current)
signumbelli1914 [Bojová cesta pluků z Českých zemí]
Line 1: Line 1:
 ====== Bojová cesta pluků z Českých zemí ====== ====== Bojová cesta pluků z Českých zemí ======
  
-V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z Českých zemí. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházejícími z plukovních seznamů ztrát.+V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z Českých zemí. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházející z plukovních seznamů ztrát.
 ===== Pěší pluky ===== ===== Pěší pluky =====
  
bojova_cesta.txt · Last modified: 2020/09/27 22:00 by signumbelli1914