User Tools

Site Tools


boje_na_sanu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boje_na_sanu [2018/05/08 19:51]
boje_na_sanu [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Boje na řece San v říjnu 1914 ======
 +===== Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu =====
 +tady jsou pro orientaci některé body týkající se bojů jižně od Přemyšlu:
  
 +[[https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zT9F7-E3BM50.kMfLDPzIcxYE]]
 +===== Rakousko-uherské pokusy o překročení Sanu =====
 +===== Boje u Chyrowa a Starého Samboru =====
 +===== Protiofenziva rusů přes San =====
 +===== Rakousko-uherský ústup ze střední Haliče =====
 +===== Prameny =====
 +[[prameny1|Knihy o první světové válce (historiografie)]]\\
 +  * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 2 -- strana 79..., schema 22, 23, 24, ... (str. 210...)\\
 +  * Holý, Kamil. Tažení v Haliči a v Polsku r. 1914.