User Tools

Site Tools


boje_na_sanu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boje_na_sanu [2014/01/04 14:37]
83.240.125.97 [Prameny]
boje_na_sanu [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Boje na řece San v říjnu 1914 ====== ====== Boje na řece San v říjnu 1914 ======
 ===== Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu ===== ===== Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu =====
 +tady jsou pro orientaci některé body týkající se bojů jižně od Přemyšlu:
 +
 +[[https://​mapsengine.google.com/​map/​embed?​mid=zT9F7-E3BM50.kMfLDPzIcxYE]]
 ===== Rakousko-uherské pokusy o překročení Sanu ===== ===== Rakousko-uherské pokusy o překročení Sanu =====
 ===== Boje u Chyrowa a Starého Samboru ===== ===== Boje u Chyrowa a Starého Samboru =====
Line 7: Line 10:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 [[prameny1|Knihy o první světové válce (historiografie)]]\\ [[prameny1|Knihy o první světové válce (historiografie)]]\\
-  * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 2 -- strana 79...\\+  * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 2 -- strana 79..., schema 22, 23, 24, ... (str. 210...)\\
   * Holý, Kamil. Tažení v Haliči a v Polsku r. 1914.   * Holý, Kamil. Tažení v Haliči a v Polsku r. 1914.
boje_na_sanu.1388842633.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:32 (external edit)