User Tools

Site Tools


boje_na_sanu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boje_na_sanu [2013/11/03 09:39]
83.240.125.97
boje_na_sanu [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Boje na řece San v říjnu 1914 ====== ====== Boje na řece San v říjnu 1914 ======
 +===== Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu =====
 +tady jsou pro orientaci některé body týkající se bojů jižně od Přemyšlu:
  
-^[[http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_battle|Ordre de bataille]] rakousko-uherských sil v Haliči 10. 10. 1914^^^^^^ +[[https://mapsengine.google.com/map/embed?​mid=zT9F7-E3BM50.kMfLDPzIcxYE]] 
-| 1. armáda ​  |I. sbor    | | | |na severním břehu řeky Visly      | +===== Rakousko-uherské pokusy o překročení Sanu ===== 
-| :::         |V. sbor    |37.HID ​ |73.HIBr |HIR13 (Pozsony)| ​                          | +===== Boje u Chyrowa a Starého Samboru ===== 
-:::         ​|::: ​       |:::     ​|::: ​    ​|HIR18 ​(Sopron|                           | +===== Protiofenziva rusů přes San ===== 
-| :::         ​|::: ​       |:::     ​|74.HIBr |HIR14 (Nitra) ​ |                           | +===== Rakousko-uherský ústup ze střední Haliče ===== 
-| :::         ​|::: ​       |:::     ​|::: ​    ​|HIR15 (Trenčín)| ​                          | +===== Prameny ===== 
-| :::         ​|::: ​       |33.ID   | | |                           | +[[prameny1|Knihy o první světové válce ​(historiografie)]]\\ 
-| :::         ​|::: ​       |14.ID ​  ​|27.IBr|IR71 (Trenčín)| ​     | +  ​* Стратегический очерк войны 1914-1918 ггЧасть ​-- strana 79..., schema 22, 23, 24, ... (str210...)\\ 
-| :::         ​|::: ​       |:::     ​|::: ​  |IR72 (Pozsony)| ​     | +  ​* Holý, KamilTažení ​v Haliči ​a v Polsku r. 1914.
-| :::         ​|::: ​       |1.LstIBr| | |                           | +
-| :::         |X. sbor    |2.ID |19.IBr|IR36| ​                           | +
-| :::         |Xsbor    |:::  |:::   ​|IR98| ​                           | +
-| 4armáda ​  |XIVsbor  | | | |                            | +
-| :::         |VIsbor   | | | |                            | +
-| :::         |IIsbor   | | | |                            | +
-| :::         |XVIIsbor | | | |                            | +
-| 3armáda ​  |IXsbor   | | | |                            | +
-| :::         |III. sbor  | | | |                            | +
-| :::         |XIsbor   | | | |                            | +
-| pevnost Přemyšl| ​       | | | |                          | +
-| 2. armáda ​  |VII. sbor  | | | |                            | +
-| :::         |XII. sbor  | | | |                            | +
-| :::         |IV. sbor   | | | |                            | +
-| skupina Hofmann| ​       | | | |                            | +
- +
-Poznámka:​ +
-[[slovnik|Zkratky viz zde.]] +
- +
-^[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Order_of_battle|Ordre de bataille]] ruských sil v Haliči ​10. 10. 1914^^^^ +
-| 9armáda ​        ​|gardový sbor|severně od ústí Sanu do Visly| ​ | +
-| :::               ​|XVIII. sbor |severně od ústí Sanu do Visly|:::​| +
-| :::               |XIV. sbor   ​| ​                           |:::| +
-| 3. armáda ​        |XXI. sbor   ​| ​                           |   | +
-| :::               |VII. sbor   ​| ​                           |:::| +
-| :::               |XI. sbor    |                            |:::| +
-| :::               |IX. sbor    |                            |:::| +
-| :::               |X. sbor     ​| ​                           |:::| +
-| Obléhací armáda ​  |IX. sbor    |                            |   | +
-| :::               ​|XXIX. sbor  |                            |:::| +
-| :::               ​|XXVIII. sbor|                            |:::| +
-| :::               |XII. sbor   ​| ​                           |:::| +
-| 8. armáda ​         |VII. sbor  |                            |[[http://​ru.wikipedia.org/​wiki/​8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)|8. armáda na wikipedii]]| +
-| :::                |XXIV. sbor |                            |:::|+
boje_na_sanu.1383467963.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:32 (external edit)