User Tools

Site Tools


boje_na_sanu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boje_na_sanu [2014/01/04 15:47]
83.240.125.97 [Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu]
boje_na_sanu [2019/06/22 15:10] (current)
Line 2: Line 2:
 ===== Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu ===== ===== Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu =====
 tady jsou pro orientaci některé body týkající se bojů jižně od Přemyšlu: tady jsou pro orientaci některé body týkající se bojů jižně od Přemyšlu:
-<php> + 
-<iframe src="https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zT9F7-E3BM50.kMfLDPzIcxYE" width="640" height="480"></iframe> +[[https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zT9F7-E3BM50.kMfLDPzIcxYE]]
-</php>+
 ===== Rakousko-uherské pokusy o překročení Sanu ===== ===== Rakousko-uherské pokusy o překročení Sanu =====
 ===== Boje u Chyrowa a Starého Samboru ===== ===== Boje u Chyrowa a Starého Samboru =====
boje_na_sanu.1388846869.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:32 (external edit)