User Tools

Site Tools


boje_na_sanu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boje_na_sanu [2014/01/04 15:48]
83.240.125.97 [Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu]
boje_na_sanu [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Boje na řece San v říjnu 1914 ====== 
-===== Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu ===== 
-tady jsou pro orientaci některé body týkající se bojů jižně od Přemyšlu: 
  
-<html> 
-<iframe src="https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zT9F7-E3BM50.kMfLDPzIcxYE" width="640" height="480"></iframe> 
-</html> 
-===== Rakousko-uherské pokusy o překročení Sanu ===== 
-===== Boje u Chyrowa a Starého Samboru ===== 
-===== Protiofenziva rusů přes San ===== 
-===== Rakousko-uherský ústup ze střední Haliče ===== 
-===== Prameny ===== 
-[[prameny1|Knihy o první světové válce (historiografie)]]\\ 
-  * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 2 -- strana 79..., schema 22, 23, 24, ... (str. 210...)\\ 
-  * Holý, Kamil. Tažení v Haliči a v Polsku r. 1914. 
boje_na_sanu.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)