User Tools

Site Tools


aktuality

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aktuality [2014/12/14 22:55]
signumbelli1914
aktuality [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Aktuality 1914-1918 ====== +
-===== Úterý, 15. prosince 1914 ===== +
-[[http://​digicontent.snk.sk/​content/​journals/​Slovenske_noviny/​1914/​12_december/​17A0127478_289.pdf|Vítězné napredování našich čiat v západnej Haliči - Južné krídlo Rusov sme u Limanove porazili - ...]] +
-\\ +
-===== Čtvrtek, 10. prosince 1914 ===== +
-[[http://​digicontent.snk.sk/​content/​journals/​Slovenske_noviny/​1914/​12_december/​17A0127478_285.pdf|Slovenské noviny, 10. decembra 1914]] +
-\\ +
-[[http://​www.telegraph.co.uk/​news/​ww1-archive/​11283535/​Daily-Telegraph-December-10-1914.html|Daily Telegraph, December 10 1914]]+
aktuality.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)