Průvodce - Polsko

Na území současného Polska probíhala většina bojů na východní frontě v letech 1914-1915, než se fronta přesunula dále na východ (na území dnešní Ukrajiny a Běloruska). V bývalé rakousko-uherské Haliči, tedy jižní části Polska, se nachází okolo 500 vojenských hřbitovů, z velké části v dobrém stavu, mezi nimiž jsou i architektonické skvosty (projektoval je např. Dušan Jurkovič). Krom nich jsou turistickým lákadlem dvě města, která jsou zájemcům o historii Velké války jistě dobře známá - Gorlice, kde se nachází muzeum gorlické bitvy včetně obřího modelu bojiště, a Přemyšl, rakousko-uherská pevnost dobývaná několik měsíců Rusy, kde lze navštívit zbytky mnoha fortů, z nichž minimálně dva (fort XV Borek a fort VIII Łętownia) jsou dnes muzei. V Přemyšlu na hlavním náměstí se nachází turistické centrum, kde se návštěvníkovi dostane všech potřebných informací. Návštěva fortů je krom toho možná také v Krakowě, kde se navíc nachází i letecké muzeum, vystavující několik nádherných letounů z Velké války.

Do doby, než vznikne podrobnější průvodce po Polsku, může zájemce o návštěvu regionu čerpat z našich cestopisů z oblasti:

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na mailu signumbelli1914@gmail.com, rádi poradíme a zprostředkujeme kontakt na kolegy z Polska.
provozovatel portálu: Signum belli 1914