O projektu

První světová válka sice z území pozdějšího Československa zasáhla přímo pouze malý díl východního Slovenska a Podkarpatské Rusi, ale život obyvatel Českých zemí a Slovenska ovlivnila nesmírně. Život asi každého obyvatele Českých zemí a Slovenska ovlivnila svým výsledkem - vznikem samostatného státu - ale, mnohdy tragicky, i ve čtyřech předcházejících letech svým průběhem. Podle odhadů (neboť přesná čísla nejsou k dipozici) připravila o život asi 250 000 mužů z území budoucí České republiky a okolo 80 000 z budoucího Slovenska. Češi s Slováci v rámci rakousko-uherské armády bojovali na všech válčištích světové války - v Haliči a Ukrajině, v Srbsku, Makedonii a Albánii, v Itálii a Slovinsku, ale i ve Francii, v Rumunsku, Turecku a dalších méně známých bojištích. Legionáři pak na několik měsíců ovládli transsibiřskou magistrálu a byli zataženi do ruské občanské války, během níž bojovali na obrovském ruském území, aby nakonec domů putovali různými cestami kolem světa.

Je velkým dluhem české i slovenské historiografie, že tématu české a slovenské účasti v první světové válce nebyla nikdy věnována náležitá pozornost - v období první republiky, kdy byly události ještě příliš aktuálními na to, aby mohly být zpracovány s patřičným nadhledem, se pozornost zaměřovala na československé legie, a vzniklo mnoho děl rozličné kvality dotýkajících se tohoto tématu. Po druhé světové válce, která svým rozsahem zastínila minulý globální konflikt, se téma první světové války vytratilo, navíc pod tlakem brzy nastoupivšího komunistického režimu, takřka úplně. Záhadou zůstává, proč se historická obec až na čestné výjimky ani po pádu tohoto režimu během posledních dvacíti let tématu české a slovenské účasti v první světové válce prakticky nevěnuje. Tento dluh se tedy našimi skromnými silami pokušíme splatit.

Portál Velká válka je provozován sdružením Signum belli 1914 (http://signumbelli1914.cz) a jeho cílem je shromažďovat informace první světové válce s důrazem na účast obyvatel Českých zemí a Slovenska v ní. Jeho součástí je otevřený wiki projekt Velká válka, do něhož může přispět každý. Máte-li jakékoliv materiály nebo nápady na vylepšení obsahu, neváhejte se ozvat na náš mail: signumbelli1914@gmail.com, rádi je na portálu zvěřejníme.
provozovatel portálu: Signum belli 1914