Jednotky rakousko-uherské armády

Území budoucího Československa bylo v rámci vojenského členění rakousko-uherské monarchie rozděleno do šesti armádních sborů (VIII., IX., I., II., V. a VI.), z nichž pouze VIII. a IX. se nacházely celé na jeho území (konkrétně v Čechách), kdežto zbylé čtyři zasahovaly zčásti i do sousedních zemí (I. do Polska, II. do Rakouska, V. a VI. do Maďarska).

Seznam jednotek doplňovaných z území Československa včetně jejich doplňovacích obvodů i zařazení během války:
- Čechy
- Morava a Slezsko
- Slovensko
provozovatel portálu: Signum belli 1914