Jednotky rakousko-uherské armády doplňované z Moravy a Slezska

Z území Moravy a Slezska bylo doplňováno 8 řadových pěších pluků, 6 zeměbraneckých a 6 domobraneckých pluků (doplňovací okresy dvou z nich na území Moravy, resp. Slezska zasahovaly do roku 1912 pouze zčásti) a 4 prapory polních myslivců (z toho jeden také částečně). V průběhu války přibylo několik válečných řadových pěších pluků (čísla nad 102), které byly vytvořeny z částí existujících pluků. Krom toho na území Moravy a Slezska ležely - zpravidla zčásti - doplňovací obvody několika dělostřeleckých, jezdeckých, technických a dalších jednotek.

Od roku 1913 došlo k větším či menším změnám u všech zeměbraneckých a domobraneckých obvodů na Moravě a ve Slezsku. Podle všeho byla ale po vypuknutí války většina mužů povolána do jednotky, do níž příslušeli před touto reorganizací, menší čast pak podle nového systému. Proto uvádíme u všech jednotek doplňovací obvody jednak k roku 1897, jednak k roku 1914.

Načíst seznam jednotek z databázeprovozovatel portálu: Signum belli 1914