User Tools

Site Tools


ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ztraty [2018/12/23 14:16]
signumbelli1914 [Rusko]
ztraty [2018/12/23 14:16] (current)
signumbelli1914 [Rusko]
Line 42: Line 42:
 ^do konce 1916|  |  přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích,​ 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 414)); 4\ 000\ 000 zemřelých,​ zajatých nebo vážně zraněných((OULK 6, str 10 angl. verze))| ^do konce 1916|  |  přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích,​ 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 414)); 4\ 000\ 000 zemřelých,​ zajatých nebo vážně zraněných((OULK 6, str 10 angl. verze))|
 ^do května 1917|  |  2\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 438))| ^do května 1917|  |  2\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 438))|
-^CELKEM| ​ |  700 000 padlých((k tomu 970 000 zemřelých na následky zranění, 155 000 zemřelých na následky nemocí, 181 000 zajatých zemřelých z jiných příčin, celkem tedy 2 006 000 zemřelých)), 5 000 000 zraněných a nemocných, přes 5 000 000 zajatých((Cornish,​ Nik: The Russian Army and The First World War))|+^CELKEM| ​ |  700 000 padlých (k tomu 970 000 zemřelých na následky zranění, 155 000 zemřelých na následky nemocí, 181 000 zajatých zemřelých z jiných příčin, celkem tedy 2 006 000 zemřelých),​ 5 000 000 zraněných a nemocných, přes 5 000 000 zajatých((Cornish,​ Nik: The Russian Army and The First World War))|
 ===== Francie ===== ===== Francie =====
 ^Období^Ztráty^ ^Období^Ztráty^
 ^do 1.11.1914| ​ 130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))| ​ | ^do 1.11.1914| ​ 130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))| ​ |
 ^do konce 1914|  300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných((Keegan:​ První světová válka, str. 15))|  | ^do konce 1914|  300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných((Keegan:​ První světová válka, str. 15))|  |
ztraty.txt · Last modified: 2018/12/23 14:16 by signumbelli1914