User Tools

Site Tools


velikosti_armad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
velikosti_armad [2018/05/08 19:53]
127.0.0.1 external edit
velikosti_armad [2019/06/22 15:10] (current)
Line 34: Line 34:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
-^mírový stav|  1282000((Белой,​ А. С.: Галицийская битва))| ​ -| +^mírový stav|  1 282 000((Белой,​ А. С.: Галицийская битва))| ​ -| 
-^po mobilizaci| ​ 4900000((Белой,​ А. С.: Галицийская битва))| ​ 3400000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| +^po mobilizaci| ​ 4 900 000((Белой,​ А. С.: Галицийская битва))| ​ 3 400 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| 
-^podzim 1915|  (povolány další 2000000)((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 261))| +^podzim 1915|  (povolány další 2 000 000)((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 261))| 
-^konec 1916|  9000000((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 408))|+^konec 1916|  9 000 000((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 408))
 + 
 +Počty povolaných do ruské armády((Nik Cornish: The Russian Army and The First World War)), celkem 18 600 000: 
 +^Období^Povoláno do armády 
 +^mírový stav|  téměř 1 500 000| 
 +^1914| ​ 5 100 000| 
 +^1915| ​ 5 600 000((včetně Opolčenie, složených ze starších ročníků nad 40 let))| 
 +^1916| ​ 3 000 000| 
 +^1917| ​ 2 700 000|
  
 ===== Německo ===== ===== Německo =====
velikosti_armad.1525802034.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:45 (external edit)