User Tools

Site Tools


velikosti_armad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
velikosti_armad [2017/10/22 16:56]
signumbelli1914 [Srbsko]
velikosti_armad [2018/05/08 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Velikosti armád ====== ====== Velikosti armád ======
  
-Před válkou bylo vycvičeno zhruba 22--29 % mužů v Rakousku, 37 %v Rusku, 40 % v Německu a 65 % ve Francii. V roce po mobilizaci rukovalo do pole 2,75 % obyvatelstva Rakouska (ve Francii to bylo 8 %).((Analyses des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 15))+Před válkou bylo vycvičeno zhruba 22--29 % mužů v Rakousku, 37 % v Rusku, 40 % v Německu a 65 % ve Francii. V roce po mobilizaci rukovalo do pole 2,75 % obyvatelstva Rakouska (ve Francii to bylo 8 %).((Analyses des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 15)). Za celou válku povolaly státy Dohody 39 000 000 mužů k bojové službě (dále bojovníků),​ Centrální mocnosti 21 200 000 mužů (celkový počet mobilizovaných je zhruba o 15-20 % vyšší). ((OULK 7, str. 914 angl. verze))
 ===== Rakousko-Uhersko ===== ===== Rakousko-Uhersko =====
  
velikosti_armad.txt · Last modified: 2018/05/08 19:53 (external edit)