User Tools

Site Tools


velikosti_armad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
velikosti_armad [2017/10/22 16:56]
signumbelli1914 [Belgie]
velikosti_armad [2018/12/23 14:10] (current)
signumbelli1914 [Rusko]
Line 1: Line 1:
 ====== Velikosti armád ====== ====== Velikosti armád ======
  
-Před válkou bylo vycvičeno zhruba 22--29 % mužů v Rakousku, 37 %v Rusku, 40 % v Německu a 65 % ve Francii. V roce po mobilizaci rukovalo do pole 2,75 % obyvatelstva Rakouska (ve Francii to bylo 8 %).((Analyses des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 15))+Před válkou bylo vycvičeno zhruba 22--29 % mužů v Rakousku, 37 % v Rusku, 40 % v Německu a 65 % ve Francii. V roce po mobilizaci rukovalo do pole 2,75 % obyvatelstva Rakouska (ve Francii to bylo 8 %).((Analyses des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 15)). Za celou válku povolaly státy Dohody 39 000 000 mužů k bojové službě (dále bojovníků),​ Centrální mocnosti 21 200 000 mužů (celkový počet mobilizovaných je zhruba o 15-20 % vyšší). ((OULK 7, str. 914 angl. verze))
 ===== Rakousko-Uhersko ===== ===== Rakousko-Uhersko =====
  
Line 34: Line 34:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
-^mírový stav|  1282000((Белой,​ А. С.: Галицийская битва))| ​ -| +^mírový stav|  1 282 000((Белой,​ А. С.: Галицийская битва))| ​ -| 
-^po mobilizaci| ​ 4900000((Белой,​ А. С.: Галицийская битва))| ​ 3400000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| +^po mobilizaci| ​ 4 900 000((Белой,​ А. С.: Галицийская битва))| ​ 3 400 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| 
-^podzim 1915|  (povolány další 2000000)((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 261))| +^podzim 1915|  (povolány další 2 000 000)((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 261))| 
-^konec 1916|  9000000((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 408))|+^konec 1916|  9 000 000((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 408))
 + 
 +Počty povolaných do ruské armády((Nik Cornish: The Russian Army and The First World War)), celkem 18 600 000: 
 +^Období^Povoláno do armády 
 +^mírový stav|  téměř 1 500 000| 
 +^1914| ​ 5 100 000| 
 +^1915| ​ 5 600 000((včetně Opolčenie, složených ze starších ročníků nad 40 let))| 
 +^1916| ​ 3 000 000| 
 +^1917| ​ 2 700 000|
  
 ===== Německo ===== ===== Německo =====
Line 89: Line 97:
  
 ==== Srbsko==== ==== Srbsko====
-Srbsko mělo po mobilizaci armádu o 300 000 mužů.((OULK 7, str. 913 angl. verze))+Srbsko mělo po mobilizaci armádu o 300 000 mužů, z toho 247\ 000 bojovníků.((OULK 7, str. 913 angl. verze))
  
 ==== Černá Hora ==== ==== Černá Hora ====
 Černá Hora měla po mobilizaci armádu o 50 000 mužů.((OULK 7, str. 913 angl. verze)) Černá Hora měla po mobilizaci armádu o 50 000 mužů.((OULK 7, str. 913 angl. verze))
velikosti_armad.1508684200.txt.gz · Last modified: 2018/05/08 17:45 (external edit)