User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

start [2013/10/02 17:30]
jirka_vrba
start [2018/05/08 19:53]
Line 1: Line 1:
-====== Velká válka - wiki ====== 
  
-Toto je otevřená encyklopedie Velké války, zaměřená na území a obyvatele dnešní České a Slovenské republiky. Každý může přispět svou troškou do mlýna a přidat nebo upravit jakýkoliv text v encyklopedii((Taková malá poznámka pod čarou. Boční menu se dá upravit tak, že vpravo nahoře kliknete na index a poté si zobrazíte stránku sidebar.)). Nebojte se a vyzkoušejte! 
- 
-[[https://​www.dokuwiki.org/​wiki:​syntax|Formátování textů]] 
- 
-Pokud někoho zajímá, co to wiki je, tady je pár odkazů:\\ 
-[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Wiki|Wiki na Wikipedii]]\\ 
-[[http://​c2.com/​cgi/​wiki?​WikiWikiWeb|WikiWikiWeb]]\\ 
-[[http://​c2.com/​cgi/​wiki?​WikiHistory|Wiki History]] 
- 
-Pokud se chcete na něco zeptat, pak je to možné na adrese: __signumbelli1914@gmail.com__\\ 
-Encyklopedie založená na sémantické síti je tady: [[http://​ee.valka.cz/​pages/​index.php|Elektronická encyklopedie]]((Toto je docela složitý nástroj.))\\ 
-Fórum, kde je možné diskutovat: [[http://​forum.valka.cz/​index.php/​f/​9|Forum valka.cz]]\\ 
-Stránky našeho občanského sdružení/​spolku:​ [[http://​1914.valka.cz/​pages/​cinnost.php|Signum belli 1914]]\\ 
-FIXME Jožo chtěl nějakou galerii, neboco... 
start.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)