User Tools

Site Tools


spolky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

spolky [2018/05/08 19:53]
spolky [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Spolky ======
  
 +===== Československo =====
 +  * [[http://​www.kk8lir.com/​|c. k. zeměbranecký pluk 8]]
 +  * [[http://​www.landsturm8.com/​|c. k. domobranecký pluk 8]]
 +  * [[http://​lir10.webnode.cz/​|c. k. zeměbranecký pluk 10]]
 +  * [[http://​www.18irhk.cz/​news.php?​id=18|c. a k. pěší pluk 18]]
 +  * [[http://​ir28.cz/​o-nas|c. a k. pěší pluk 28]]
 +  * [[http://​www.kuk-nr42.com|c. a k. pěší pluk 42]]
 +  * [[http://​www.kpvh-pardubicko.cz/​index.php?​id=uvod|c. a k. pěší pluk 98]]
 +  * [[https://​www.facebook.com/​galizien1914|Komunita "​Rekonstrukce tažení 34 divizionbäckerei v Haliči a Karpatech 1914-1916"​]]
 +  * [[http://​klubhistorieck.wgz.cz/​|Občanské sdružení klubu historie Červeného kříže]]
 +
 +  * [[http://​www.karelvasatko.cz/​|Klub přátel pplk. Karla Vašátky]]
 +===== Rakousko =====
 +  * [[http://​www.dragoner4.at/​|K.u.k.Dragonerregiment Nr. 7]]
 +  * [[http://​www.ulan6.at/​|K.k.Landwehr-Ulanen-Regiment No. 6]]
 +  * [[http://​www.rainerregiment.at/​|K.u.k.Infanterie-Regiment 59]]
 +  * [[http://​www.linzer-zweier.at/​|K.k. Landwehrinfanterieregiment No. 2]] ... na stránkách jsou stručné dějiny LIR2 a LstIR2