User Tools

Site Tools


ru_armada_v_r_1914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ru_armada_v_r_1914 [2016/12/08 09:43]
signumbelli1914
ru_armada_v_r_1914 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 44: Line 44:
 {{:​inf1.jpg?​200|}} {{:​inf1.jpg?​200|}}
  
-Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory((Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 ... takže to zas taková vyjímka nebyla.)), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k [[horske_brigady|horské brigádě]] ((Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBr II./28. k 18IBr... zkontrolovat,​ doplnit)).+Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory((Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 ... takže to zas taková vyjímka nebyla.)), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k [[horske_brigady|horské brigádě]] ((Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBrII./28. k 18IBr a I/99 - strážní služba v Hofburgu, jeho MGA u 7.IBrig jako zbytek pluku... zkontrolovat,​ doplnit)).
  
 V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny [[politicka_sprava|doplňovacími úřady]]) a odesílat je v [[doplnovani_jednotek|pochodových praporech]] na frontu jako doplňky pluku. V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny [[politicka_sprava|doplňovacími úřady]]) a odesílat je v [[doplnovani_jednotek|pochodových praporech]] na frontu jako doplňky pluku.
ru_armada_v_r_1914.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)