User Tools

Site Tools


ru_armada_v_r_1914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ru_armada_v_r_1914 [2018/05/08 19:53]
ru_armada_v_r_1914 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Rakousko-uherská branná moc v r. 1914 ======
 +FIXME \\
 +Rakousko-uherská branná moc (Bewaffneten Macht) se v r. 1914 dělila na tyto části:
 +  * společná armáda (Gemeinsamen Armee)
 +  * předlitavská zeměbrana (kaiserlich-königliche Landwehr)
 +  * uherská zeměbrana (Király Honvédség/​königlich ungarische Landwehr)
 +  * námořnictvo (k.u.k. Kriegsmarine)
 +\\ 
 +\\ 
 +===== Pěchota v r. 1914 =====
 +V roce 1914 tvořilo základ pěchoty rakousko-uherské armády:
 +  * 102 pěších pluků společné armády,
 +  * 4 bosensko-hercegovinské pěší pluky((U bosensko-hercegovinských jednotek sloužil za Velké války [[ludvik_krejci|Ludvík Krejčí]], v roce 1938 Hlavní velitel československé branné moci.))
 +  * 4 [[TKJ|pluky tyrolských císařských myslivců]]
 +  * 37 předlitavských zeměbraneckých pluků a
 +  * 32 zalitavských zeměbraneckých pěších pluků((V rámci zalitevské zeměbrany, tj. honvédu existovaly 4 pluky [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Kraljevsko_Hrvatsko_Domobranstvo|chorvatské domobrany (Kraljevsko Hrvatsko Domobranstvo)]]. Ty tvořily 42. zeměbraneckou pěší divizi.)).
 +  * 3 [[LSch|pluky zemských střelců]].
  
 +Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců.
 +==== Pěší pluky ====
 +Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen [[jednotky_mapy|doplňovací obvod]], z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno [[http://​1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Cechy.php|16 pěších pluků]], z území Moravy a Slezska [[http://​velka.valka.cz/​jednotky-MoravaSlezsko.php|8 pluků]]. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno [[http://​1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|8 řadových pěších pluků]], další [[http://​1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|dva řadové pěší pluky]] byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).((Vojenské dějiny Československa,​ II. díl, Naše vojsko, Praha 1986))
 +=== Složení pěšího pluku (řadového,​ bosensko-hercegovinského,​ pluku tyrolských cís.myslivců) v r. 1914===
 +//​Zpracováno dle: Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-1914.//​
 +\\ 
 +== mírová organizace ==
 +  * velitelství pluku
 +  * 4 polní prapory
 +  * 4 oddíly strojních pušek
 +  * náhradní prapor
 +  * augementační sklad
 +
 +== válečná organizace ==
 +  * velitelství pluku
 +  * 4 polní prapory
 +  * 4 oddíly strojních pušek
 +  * bojový trén
 +  * proviantní trén
 +  * náhradní prapor
 +
 +Kromě toho každý pluk při mobilizaci stavěl:
 +  * štábní rotu pro vyšší velitelství
 +  * 1 prapor s vlastním bojovým a proviantním trénem pro službu ve druhé linii
 +
 +{{:​inf1.jpg?​200|}}
 +
 +Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory((Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 ... takže to zas taková vyjímka nebyla.)), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k [[horske_brigady|horské brigádě]] ((Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBr, II./28. k 18IBr a I/99 - strážní služba v Hofburgu, jeho MGA u 7.IBrig jako zbytek pluku... zkontrolovat,​ doplnit)).
 +
 +V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny [[politicka_sprava|doplňovacími úřady]]) a odesílat je v [[doplnovani_jednotek|pochodových praporech]] na frontu jako doplňky pluku.
 +
 +----
 +
 +Početní stav roty ((zpracováno dle: Pod císařským praporem, Praha 2003, ISBN 80-902745-5-2 \\ http://​www.austro-hungarian-army.co.uk/​)):​
 +^hodnost ​               ^normální mírový stav ^zvýšený mírový stav ((zvýšený mírový stav měly odloučené prapory v Bosně a Hercegovině))^
 +|hejtman ​               |1        |1|
 +|nadporučík -- poručík ​ |3        |3|
 +|podporučík -- praporčík|1 ​       |1|
 +|rotní trubač ​          ​|1 ​       |1|
 +|štábní šikovatel ​      ​|1 ​       |1|
 +|šikovatel ​             |1        |1|
 +|účetní poddůstojník ​   |1        |1|
 +|četař ​                 |3        |4|
 +|desátník ​              ​|6 ​       |8|
 +|svobodník ​             |6        |8|
 +|vojín ​                 |70       |91|
 +|rotní bubeník ​         |1        |1|
 +|důstojnický sluha      |4        |4|
 +|**celkem** ​            ​|**99** ​  ​|**125**|
 +|**celkem bojových** ​   |**86** ​  ​|**112**|
 +
 +
 +Přibližné početní válečné stavy jsou:
 +  * 4000 mužů pluk
 +  * 1000 prapor
 +  * 250 mužů rota
 +  * kulometný oddíl: 25 mužů. 22 koní, 32 kulomety Schwarzlose
 + 
 +
 +==== Prapory polních myslivců ====
 +
 +=== Složení Praporu polních myslivců č. 11 v r. 1914===
 +{{:​fjb11_1914.jpg?​200 |}}
 +__**Kriegsgleiderung des Bataillons bei Kreigsbeginn./​Válečné složení praporu na začátku války.**__\\
 +Baons-Kmdt./​Velitel praporu\\
 +Obstlt. Dr. Jur. Oswald Eccher ab Echo v. Marienberg\\
 +Adj. Oblt. Ernst Bertalotti/​Adjutant-pobočník npor. Ernst Bertalotti\\
 +Baonshornist ObJg. Brunnhuber/​Trubač Oberjäger Brunnhuber((to je věčný problém překladu --- jak to přeložit --- poddůstojnická hodnost nad cuksfírou...))\\
 +\\
 +Čtyři roty/​setniny (číslované průbžně) každá o síle cca 250 bodáků.\\
 +\\
 +Kulometný oddíl se dvěma kulomety a municí nesenými na koných, nebo mulách.\\
 +\\
 +Trén se dělil na dvě části - bojový a proviantní.\\
 +\\
 +==== Polní myslivci ====
 +
 +----
 +
 +===== Dělostřelectvo v r. 1914 =====
 +FIXME jak bylo dělostřelectvo zařazeno k divizím a sborům...
 +
 +[[http://​www.austro-hungarian-army.co.uk/​artmob.htm|The Austrian Field-Artillery in the summer of 1914]]
 +
 +==== Přehled dělostřelectva v r. 1914 ====
 +{{::​artillery_1914.jpg?​200|}}
 +==== Polní a horské dělostřelectvo ====
 +Na začátku války měla rakousko-uherská armáda:
 +  * 42 polních dělostřeleckých pluků,
 +  * 14 polních houfnicových pluků,
 +  * 11 horských dělostřeleckých pluků,
 +  * 8 jezdeckých dělostřeleckých divizionů a
 +  * 14 těžkých houfnicových divizionů.((http://​www.austro-hungarian-army.co.uk))
 +
 +K jednotlivým divizím bylo dělostřelectvo přiděleno takto:
 +
 +FKR = Feldkanonenregiment\\
 +FABr = Feldartilleriebrigade\\
 +ID\\
 +LID\\
 +HID\\
 +
 +^ Pluk ^ Posádka pluku ^ Brigáda ^ Divize ^ Velitelství divize ^ Přidělení záložních baterií((popř. 5. baterií - oznčeno)) ^ Poznámka ^
 +| FKR1 | Krakov | 12.FABr | 12.ID | Krakov | | |
 +| FKR2 | Olomouc | 46.FABr | 46.LID | Krakov | | |
 +| FKR3 | Krakov | 5.FABr | 5.ID | Olomouc | | |
 +| FKR4 | Vídeň | 13.FABr | 13.LID | Vídeň | | |
 +| FKR5 | Brno | 4.FABr | 4.ID | Brno | |
 +| FKR6 | Wiener Neustadt | 25.FABr | 25.ID | Vídeň | 112 LstIBrig (Pula) | |
 +| FKR7 | Lublaň | 22.FABr | 22.LID | Graz | | |
 +| FKR8 | Gorice | 28.FABr | 28.ID | Lublaň | | |
 +| FKR9 | Klagenfurt | 6.FABr | 6.ID | Graz | | |
 +| FKR10 | Budapešť | 31.FABr | 31.ID | Budapešť | | |
 +| FKR11 | Hajmáskér | 32.FABr | 32.ID | Budapešť | 102 LstIBrig (Segedýn) | |
 +| I./FKR12 | Budapest | 40.FABr | 40.HID | Budapešť | | |
 +| II./FKR12 | ::: | 41.FABr | 41.HID | Budapešť | | |
 +| FKR13 | Sopron | 37.FABr | 37.HID | Bratislava | 100 LstIBrig | |
 +| FKR14 | Bratislava | 14.FABr | 14.ID | Bratislava | | |
 +| FKR15 | Komárno | 33.FABr | 33.ID | Komárno | | | 
 +| FKR16 | Lučenec | 27.FABr | 27.ID | Košice | 101 LstIBrig (Budapešť)| |
 +| FKR17 | Miškolc | 15.FABr | 15.ID | Miškolc | | |
 +| FKR18 | Prešov | 39.FABr | 39.HID | Košice | 105 LstIBrig (Graz) | |
 +| FKR19 | Oradea | 17.FABr | 17.ID | Oradea | Kotor/​Cattaro,​ 5. baterie - Rayon Banat |  |
 +| I./FKR20 | Temesvár | 20.FABr | 20.HID | Oradea | 95 LstID | |
 +| II./FKR20 | :::​ | | | | | |
 +| FKR21 | Lugos, 1. Fehértemplom | 34.FABr | 34.ID | Temešvár | | |
 +| FKR22 | Plzeň | 19.FABr | 19.ID | Plzeň | | |
 +| FKR23 | Praha, 2. Elbekosteletz | 21.FABr | 21.LID | Praha | | |
 +| FKR24 | Č. Budějovice | 9.FABr | 9.ID | Praha | | |
 +| FKR25 | Josefov | 10.FABr | 10.ID | Josefov | | |
 +| FKR26 | Terezín, 1. Bilin | 26.FABr | 26.LID | Litoměřice | | |
 +| FKR27 | Hradec Králové | 29.FABr | | | 36 LstIBrig (Litoměřice) | |
 +| FKR28 | Přemyšl | 45.FABr | 45.LID | Přemyšl | |
 +| FKR29 | Jaroslav | 2.FABr | 2.ID | Jaroslav | 106 LstID | |
 +| FKR30 | Přemyšl | 24.FABr | 24.ID | Přemyšl | 111 LstIBrig | |
 +| FKR31 | Stanislav | 43.FABr | 43.LID | Černovice | 35 LstIBrig (Černovice) | |
 +| FKR32 | Lvov | 30.FABr | 30.ID | Lvov | 93 LstIBrig | |
 +| FKR33 | Stanislav, 2.Černovice | 11.FABr | 11.ID | Lvov | 97 LstIBrig (Košice) | |
 +| FKR34 | Brassó | 38.FABr | 38.HID | Klausenburg | 107 LstIBrig | |
 +| FKR35 | Kolosvár | 35.FABr | 35.ID | Klausenburg | 40 LstIBrig (Brno) | |
 +| FKR36 | Nagyszeben | 16.FABr | 16.ID | Hermannstadt | 103 LstIBrig (Klausenburg) | |
 +| FKR37 | Agram | 42.FABr | 42.HID | Agram | 5. baterie podřízena XV. sboru |  |
 +| FKR38 | Esseg | 7.FABr | | | 104 LstIBrig (Agram) | |
 +| FKR39 | Warasdin | 36.FABr | 36.ID | Agram | 109 LstIBrig (Budapešť) | |
 +| FKR40 | Linz, 1. Wels | 44.FABr | 44.LID | Insbruk | | |
 +| FKR41 | Salzburg | 8.FABr | 8.ID | Bozen | 108 LstIBrig (Innsbruck) | |
 +| FKR42 | Steyr | 3.FABr | 3.ID | Linec | 1 LstIBrig (Vídeň)| |
 +
 +==== Složení ====
 +=== Polní dělostřelecké pluky ===
 +Válečná organizace polního dělostřeleckého pluku měla dvě varianty((http://​www.austro-hungarian-army.co.uk/​.)).
 +Většina - 34 pluků - měla 5 baterií:
 +\\
 +| Velitelství pluku  |            | | 50 mužů((der Mann)), 30 koní ((das Pferd/die Pferde)), 2  čtyřspřežní vozy ((4-Spänner)) |
 +| I. divizion ​       | 1. baterie | 6x 8cm M5/8 |6 děl((das Geschütz/​die Geschütze)),​ 6 hlomozen((Munitionswagen)),​ 180 mužů, 140 koní, 4 dvouspřežní vozy ((2-Spänner)),​ 1  čtyřspřežní vůz ((4-Spänner)),​ 14 šestispřežních vozů ((6-Spänner)). ((http://​www.weltkriege.at/​)) |
 +| :::                | 2. baterie | 6x 8cm M5/8   | dtto |
 +| II. divizion ​      | 3. baterie | 6x 9cm M75/99 | dtto |
 +| :::                | 4. baterie | 6x 9cm M75/99 | dtto |
 +| :::                | 5. baterie | 6x 9cm M75/99 | dtto |
 +Poznámka: Počty v tabulce - http://​www.weltkriege.at/​.
 +\\
 +Při mobilizaci stavěly pluky 6, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 29 – 36, 38, 39, 41 a 42 navíc ještě záložní baterii.
 +\\
 +8 pluků mělo pouze 4 baterie((Byly to pluky č. 2, 4, 7, 23, 26, 28, 32 a 40.)):
 +\\
 +| Velitelství pluku  |            | |
 +| I. divizion ​       | 1. baterie | 6x 8cm M5/8 |
 +| :::                | 2. baterie | 6x 8cm M5/8 |
 +| II. divizion ​      | 3. baterie | 6x 9cm M75/99 |
 +| :::                | 4. baterie | 6x 9cm M75/99 |
 +\\
 +celkem: 24 Geschütze, 24 Munitionswagen ​ 940 Mann, 740 Pferde, 20 2-Spänner, 7 4-Spänner, 70 6-Spänner ((http://​www.weltkriege.at/​))
 +\\
 +Každá baterie se skládala ze 3 čet((der Zug/die Züge)) po 2 dělech a dvou hlomoznách. Četa se pak dělila na dvě poločety((der Halbzug/die Halbzüge)):​
 +\\
 +|baterie | 1. četa | poločeta | 1 dělo, 1 hlomozna((Munitionswagen)) ​ |  ​
 +| ::: | ::: | poločeta | 1 dělo, 1 hlomozna((Munitionswagen)) ​ |
 +| ::: | 2. četa | | 2 děla, 2 hlomozny((Munitionswagen)) |
 +| ::: | 3. četa | | 2 děla, 2 hlomozny((Munitionswagen)) |
 +\\
 +| Regiments-ersatzabtlg. | 4 Geschütze, 2 Materialwagen | 50 Mann, 40 Pferde, 1 2-Spänner, 2 4-Spänner, 4 3-Spänner |
 +
 +==== Pevnostní dělostřelectvo ====
 +===== Jezdectvo v r. 1914 =====
 +V roce 1914 bylo řadové jezdectvo ((jezdectvo společné armády)) tvořeno:
 +  * 15 dragounskými pluky
 +  * 16 husarskými pluky
 +  * 11 hulánskými pluky
 +
 +Zeměbranecké jezdectvo předlitavské bylo tvořeno:
 +  * 6 zem. hulánskými pluky
 +  * 1 jezdeckým tyrolským střeleckým divizionem
 +  * 1 jezdeckým dalmatským střeleckým divizionem
 +
 +Uherské zeměbranecké jezdectvo bylo tvořeno 10 uherskými zem. husarskými pluky.
 +===== Porovnání s ostatními armádami =====
 +
 +Rakousko-uherská divize měla na počátku války oproti ruské o 14 kulometů a 4 prapory méně, oproti ruským 58 měla jen 44 děl a dotaci munice na jedno dělo necelých 600 kusů, oproti ruským 600--1000 kusům.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917, str. 21))