User Tools

Site Tools


reorganizace_1917

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

reorganizace_1917 [2018/05/08 19:53]
reorganizace_1917 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +^ Označení pluku ^ Nový I. prapor ^ Nový II. prapor ^ Nový III. prapor ^ Poznámka ^
 +| Pěší pluk č. 1    | II./1. prapor | III./1. prapor | IV./1. prapor | IR1 - Opava |
 +| Pěší pluk č. 2    | I./2. prapor | II./2. prapor | III./2. prapor | IR2 - Brašov |
 +| Pěší pluk č. 3    | I./3. prapor | II./3. prapor | III./3. prapor | IR3 - Kroměříž |
 +| Pěší pluk č. 4    | I./4. prapor | II./4. prapor | III./4. prapor | IR4 - Dojčmajstři |
 +| Pěší pluk č. 5    | I./5. prapor | III./5. prapor | IV./5. prapor | IR5 - Satu Mare |
 +| Pěší pluk č. 6    | II./6. prapor | III./6. prapor | IV./6. prapor | IR6 - Novi Sad |
 +| Pěší pluk č. 7    | I./7. prapor | II./7. prapor | III./7. prapor | IR7 - Klagenfurt |
 +| Pěší pluk č. 8    | I./8. prapor | II./8. prapor | III./8. prapor | IR8 - Brno |
 +| Pěší pluk č. 9    | I./9. prapor | II./9. prapor | III./9. prapor | IR9 - Stryj |
 +| Pěší pluk č. 10    | II./10. prapor | III./10. prapor | IV./10. prapor | IR10 - Přemyšl |
 +| Pěší pluk č. 11    | I./11. prapor | II./11. prapor | III./11. prapor | IR11 - Písek |
 +| Pěší pluk č. 12    | I./12. prapor | II./12. prapor | III./13. prapor | IR12 - Komárno, IR13 - Krakov |
 +| Pěší pluk č. 13    | I./13. prapor | II./13. prapor | IV./57. prapor | IR13 - Krakov, IR57 - Tarnów |
 +...
  
 +(celý seznam viz Osprey: Rakousko-uherská armáda)