User Tools

Site Tools


rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu [2018/05/08 19:53]
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Rakouské síly na počátku války se Srbskem po změně plánu ======
  
 +(OULK - [[http://​www.comroestudios.com/​StanHanna/​Vol1/​FullSize/​Leaflet007.jpg|příloha 7]])
 +
 +[[rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem|Původní rozestavení rakouských sil]] bylo rozhodnutím ze 4.8. upraveno především přidáním celého VIII. sboru (krom toho byla ponechána 6. armádě i 40. honvédská divize a z podřízenosti 2. armádě vyjmuta 7. divize). Sestava od jihu k severu tedy vypadala takto (jednotky, které byly určeny k permanentnímu nasazení na Balkáně, jsou zvýrazněny;​ ostatní měly od 18. srpna zahájit transport na ruské bojiště a mohly být velením na balkánské frontě používány pouze k místním operacím před tímto datem):
 +
 +**6. armáda**:
 +  * **XVI. sbor - 47 ID, 18 ID**
 +  * **XV. sbor - 1 ID, 48 ID**
 +  * **záloha - 40 HID**
 +(pozn.: armáda se skládala prakticky z horských brigád)
 +
 +**5. armáda**:
 +  * **XIII. sbor - 42 HID, 36 ID, 1/2 7 ID**
 +  * **VIII. sbor - 21 LID, 9 ID**
 +
 +**Přímo podřízená vrchnímu velení balkánských sil**:
 +  * **1/2 7 ID** (na severní srbské hranici u Bělehradu)
 +
 +2. armáda:
 +  * IX. sbor - 29 ID
 +  * IV. sbor - 31 ID, 32 ID
 +  * VII. sbor -  17 ID, 34 ID
 +  * záloha - 23 HID (pův VII. sbor)