User Tools

Site Tools


prekladani_nahradnich_teles_z_cech

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prekladani_nahradnich_teles_z_cech [2018/05/15 12:04]
signumbelli1914
prekladani_nahradnich_teles_z_cech [2018/05/15 13:34] (current)
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== Překládání náhradních těles jednotek z Čech ====== ====== Překládání náhradních těles jednotek z Čech ======
  
-Náhradní tělesa pěších pluků z Čech (nikoliv však z Moravy!((výjimkou ​je brněnský IR 8))) byla na počátku roku 1915 postupně přeložena do národnostně cizího prostředí. Velmi často do Maďarska, případně do různých jinonárodních oblastí:+Náhradní tělesa pěších pluků z Čech (nikoliv však z Moravy!((výjimkou ​jsou brněnské IR 8 a LIR 14))) byla na počátku roku 1915 postupně přeložena do národnostně cizího prostředí. Velmi často do Maďarska, případně do různých jinonárodních oblastí:
  
 ^Jednotka^Datum přeložení^Místo nové posádky^ ^Jednotka^Datum přeložení^Místo nové posádky^
prekladani_nahradnich_teles_z_cech.txt · Last modified: 2018/05/15 13:34 by signumbelli1914