User Tools

Site Tools


prameny

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prameny [2018/05/08 19:53]
prameny [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +======= O pramenech obecně =======
  
 +Co je to historický pramen se můžeme dočíst například na [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Historick%C3%BD_pramen|wikipedii]].
 +
 +Miroslav Hroch píše toto((Miroslav Hroch – Úvod do studia dějepisu, Státní pedagogické nakladatelství,​ Praha 1985)):​\\ ​
 +
 +Z hlediska formálních znaků dále prameny členíme:
 +  - prameny tradované ústně
 +  - prameny nepsané
 +  - prameny písemné
 +==== Písemné prameny ====
 +  - literární prameny (vyprávěcí)
 +    * historické prameny (anály, legendy, kroniky)
 +    * publicistika (noviny, časopisy)
 +    * odborná literatura
 +    * beletrie
 +  - prameny institucionální povahy
 +    * spisy
 +    * sdělovací prameny ​
 +    * pamětní knihy 
 +    * evidenční prameny ​
 +    * normativní prameny ​
 +    * listina
 +    * zemské desky 
 +    * dvorské desky
 +    * gruntovnice (pozemková k.)  ​
 +    * katastr
 +    * matriky
 +  - prameny osobní povahy.
 +
 +
 +
 +
 +Dělení pramenů není až tak důležité,​ důležitější (a všeobecně opomíjená) je problematika [[kritika pramenu|kritiky pramenů]].
 +
 +FIXME
 +Co nejkompletnější bibliografii první světové války se snažíme vytvořit zde: xxx.
 +Tady na wiki by měl být stručný přehled těch nejdůležitějších pramenů.