User Tools

Site Tools


popeliste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

popeliste [2018/05/08 19:53]
popeliste [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +Popeliště je určeno pro pokusy, projekty a poznámky, které jsou i na poměry wiki předběžné,​ vizionářské,​ chaotické - prostě popeliště.
  
 +{{ :​mapy:​b2-l6.kmz |}}
 +
 +{{ :​mapy:​b3-s11.kmz |}}