User Tools

Site Tools


pomer_sil

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pomer_sil [2018/05/08 19:53]
pomer_sil [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Poměr sil ======
 +Tady je text jen aby se to posunulo o něco níž, nějak divně to tu tabulku zobrazuje...
 +===== Východní fronta =====
 +^ ^Rakousko-Uhersko^^Německo^^Rusko^^
 +^Událost^mužů^hlavní^mužů^hlavní^mužů^hlavní^
 +^celé válčiště 1.1.1915 ((OULK 4, str. 99 angl. verze))| ​ 1\ 253\ 000|  |  |  |  |  |
 +^celé válčiště 1.9.1915 ((OULK 3, str. 176 angl. verze))| ​ 480\ 000((vč. německé Jižní armády))| ​ |  |  |  |  |
 +^celé válčiště 1.1.1916| ​ 1\ 442\ 000((OULK 4, str. 99 angl. verze)), z toho 568\ 000 bojovníků((OULK 6, str. 45 angl. verze))| ​ |  |  |  |  |
 +^celé válčiště 1.2.1916 ((OULK 4, str. 270 angl. verze))| ​ 560\ 000|  2\ 604|  |  |  |  |
 +^celé válčiště 1.6.1916 ((OULK 4, str. 270 angl. verze))| ​ 620\ 000|  2\ 859|  495\ 000|  |  1\ 800\ 000|  7\ 440|
 +^celé válčiště 1.1.1917| ​ 452\ 000((OULK 6, str. 45 angl. verze)), |  |  |  |  |  |
 +^celé válčiště 1.2.1917 ((OULK 6, str. 7 angl. verze))| ​ 1\ 050\ 000((RU a německé jednotky dohromady, včetně 5 tureckých a 4 bulharských divizí)), |  |  1\ 050\ 000((RU a německé jednotky dohromady, včetně 5 tureckých a 4 bulharských divizí))| ​ |  2\ 000\ 000((včetně rumunských jednotek))| ​ |
 +===== Balkánská fronta =====
 +^ ^Rakousko-Uhersko^^Německo^^Srbsko^^
 +^Událost^mužů^hlavní^mužů^hlavní^mužů^hlavní^
 +^celé válčiště 1.1.1915 ((OULK 4, str. 99 angl. verze))| ​ 440\ 000|  |  |  |  |  |
 +^celé válčiště 1.1.1916| ​ 370\ 000((OULK 4, str. 99 angl. verze)), 130\ 000 bojovníků((OULK 6, str. 45 angl. verze))| ​ |  |  |  |  |
 +^celé válčiště 1.1.1917| ​ 74\ 000 bojovníků((OULK 6, str. 45 angl. verze))| ​ |  |  |  |  |
  
 +===== Italská fronta =====
 +^ ^Itálie^^Rakousko-Uhersko^^
 +^Událost^mužů^hlavní^mužů^hlavní^
 +^celé válčiště 1.1.1915 ((OULK 4, str. 99 angl. verze))| ​ |  |  45\ 000|  |
 +^celé válčiště počátek války ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))| ​ 460\ 000|  1810|  230\ 000|  640|
 +^celé válčiště 1.1.1916| ​ |  |  930\ 000((OULK 4, str. 99 angl. verze)), 281\ 000 bojovníků((OULK 6, str. 45 angl. verze))| ​ |
 +^celé válčiště 1.1.1917| ​ |  |  382\ 000 bojovníků((OULK 6, str. 45 angl. verze))| ​ |
 +^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))| ​ 280\ 000|  |  165\ 000|  |