User Tools

Site Tools


pocty_zajatcu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pocty_zajatcu [2018/05/08 19:53]
pocty_zajatcu [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Počty zajatců ======
 +
 +===== Počty zajatých příslušníků RU armády =====
 +
 +^Stát^Zajatců během války^Zajatců na konci války^
 +^Rusko| ​ 1\ 800\ 000((odhady počtů zajatců uveřejněné v dobovém tisku po uzavření příměří na východní frontě))| ​ |
 +^Srbsko| ​ 73\ 000((Rehberger:​ I. světová válka 1914-1918 (str. 32) -- 73 000 zajatců ustupovalo se Srby přes Albánii, k moři došlo 33 000)) 60\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české (str. 581) -- z toho 25 000 z Českých zemí, k moři došla "​menší část z nich"​))| ​ |
 +^Itálie| ​ 80\ 000((Fučík,​ Josef: Piava 1918 (str. 266) ))|  457\ 000((Fučík,​ Josef: Piava 1918 (str. 266) )) 437\ 000((Michel:​ Smrt dvouhlavého orla (str. 232) ))|
 +
 +===== Počty zajatých příslušníků ruské armády =====
 +
 +^Datum^V Rakousku-Uhersku^V Německu^Celkem^
 +^17.8.1915| ​ 699\ 254|  726\ 694|  1\ 425\ 948|
 +^po roce bojů| ​ |  |  1\ 740\ 000|
 +^během roku 1915|  500\ 000|  |  |
 +^31.10.1916 ​ |  |  2\ 078\ 000|
 +^konec války ​ |  1\ 000\ 000|  1\ 400\ 000|  2\ 400\ 000|
 +
 +//Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 259 a 395); konec války: http://​grwar.ru/​library/​Denisoff/​RR_00.html;​ pro rok 1915: Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579//
 +
 +===== Počty získaných zajatců (země Dohody) =====
 +
 +^Země^Zajatců^Děl^
 +^Rusko| ​ 2\ 000\ 000|  15\ 000|
 +^Francie| ​ 600\ 000|  3\ 000|
 +^Velká Británie| ​ 350\ 000|  2\ 200|
 +^Itálie| ​ 200\ 000|  2\ 000|
 +^Srbsko| ​ 160\ 000|  450|
 +^USA|  40\ 000|  1\ 300|
 +^Belgie| ​ 20\ 000|  400|
 +^Rumunsko| ​ 12\ 000|  50|
 +^Řecko| ​ 5\ 000|  50|
 +
 +//Zdroj: http://​grwar.ru/​library/​Denisoff/​RR_00.html (tab. 1)//
 +
 +===== Počty zajatců v Německu =====
 +
 +^Datum^Ze západní fronty^Z východní fronty^Celkem^
 +^do konce září 1914|  125\ 000|  94\ 000|  219\ 000|
 +^do konce roku 1914|  |  |  652\ 000|
 +^do srpna 1915|  |  |  1\ 600\ 000|
 +^do konce války| ​ |  |  2\ 500\ 000|
 +
 +//Zdroj: Ladislav Kulhánek: Německé zajatecké tábory, in První světová III/2013, str. 27-29//
 +
 +===== Počty zajatců v Rakousku-Uhersku k 1.1.1918 =====
 +
 +^Umístění^Zajatců^z toho Rusů^
 +^u armády (v poli)| ​ 362\ 000|  248\ 000|
 +^v táborech| ​ 219\ 000|  105\ 000|
 +^na práci| ​ 728\ 000|  555\ 000|
 +^//- z toho v zemědělství//​| ​ //438\ 000//​| ​ |
 +^//- z toho v průmyslu//​| ​ //105\ 000//​| ​ |
 +^//- z toho ve voj. závodech//​| ​ //127\ 000//​| ​ |
 +^//- z toho ve státních závodech//​| ​ //45\ 000//​| ​ |
 +^//- z toho v lesnictví//​| ​ //13\ 000//​| ​ |
 +^**celkem**| ​ **1\ 309\ 000**| ​ **908\ 000**((69,​37%))|
 +
 +//Zdroj: Österreich-Ungarns Letzter Krieg VII (1918), str. 45//
 +
 +===== Počty zajatců vrátivších se z Ruska do Rakouska-Uherska =====
 +
 +^Datum^Repatriantů^
 +^do konce března| ​ 120\ 000((Michel,​ Bernard: Smrt dvouhlavého orla, str. 160))|
 +^do konce dubna| ​ 380\ 000((Michel,​ Bernard: Smrt dvouhlavého orla, str. 160)) ((OULK 7, str. 38 angl. verze))|
 +^do konce května| ​ 500\ 000((Michel,​ Bernard: Smrt dvouhlavého orla, str. 160)), 517 000 ((OULK 7, str. 38 angl. verze))|
 +^celkem| ​ 664\ 500((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 618))|