User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2013/09/22 19:01]
77.242.95.76
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2018/05/08 19:53] (current)
Line 3: Line 3:
 Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků). Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků).
  
-^ Území^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\_a\_zajatí+^ Území^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ ​azajatí
-^České země| ​ 10\_148\_000|  1\_537\_000|  236\_000|  713\_000|  433\_000+^České země| ​ 10\ 148000|  1\ 537000|  236\ 000|  713\ 000|  433\ 000
-^ //- z toho Češi//​| ​ //6\_458\_000//|  //978\_000//|  //150\_000//|  //454\_000//|  //276\_000//|) +^ //- z toho Češi//​| ​ //6\ 458000//|  //​978\ ​000//|  //​150\ ​000//|  //​454\ ​000//|  //​276\ ​000//|) 
-^Slovensko| ​ 2\_997\_000|  454\_000|  70\_000|  211\_000|  128\_000+^Slovensko| ​ 2\ 997000|  454\ 000|  70\ 000|  211\ 000|  128\ 000
-^ //- z toho Slováci//​| ​ //1\_972\_000//|  //292\_000//|  //45\_000//|  //136\_000//|  //82\_000//|+^ //- z toho Slováci//​| ​ //1\ 972000//|  //​292\ ​000//|  //45\ 000//|  //​136\ ​000//|  //82\ 000//|
  
 V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.((Rehberger:​ I. světová válka 1914-1918 (str. 23) )) V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.((Rehberger:​ I. světová válka 1914-1918 (str. 23) ))
 +
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko.txt · Last modified: 2018/05/08 19:53 (external edit)